STUDIERETNINGER (STX)

Her finder du generel information om de ni studieretninger, der udbydes på Lemvig Gymnasium.

Studieretningerne er delt op i naturvidenskab, samfundsfag, musik og sprog.

En studieretning har to-tre studieretningsfag, som arbejder tæt sammen.

Vær opmærksom på, at du kan opnå den samme fagkombination via forskellige studieretninger. Det afhænger af dine valgfag. Hvis din ønske-studieretning ikke bliver oprettet, kan du supplere en anden med valgfag.

Se på Adgangskortet, hvilke uddannelser en STX eksamen giver adgang til. Du skal udfylde hvilke niveau, du har de enkelte fag på, og så vil du på kortet kunne se hvor mange og hvilke uddannelser, netop denne kombination giver adgang til.

Naturvidenskabelige studieretninger

Har du lyst til naturvidenskab med et højt fagligt niveua?

Matematisk
studieretning

 
Matematik
Fysik
Kemi

Biologisk 
studieretning

 
Biologi
Kemi

Bioteknologisk
studieretning

 
Matematik
Bioteknologi
Fysik

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Vil du gerne klædes på til at være en vidende og engageret borger?

Samfundsfaglig
studieretning
med Matematik A

 
Samfundsfag
Matematik

Samfundsfaglig
studieretning
med Engelsk A

 
Samfundsfag
Engelsk

Samfundsfaglig
studieretning
med Tysk A

 
Samfundsfag
Tysk

Kunstneriske studieretninger

Har du lyst til at komme ind i musikkens teori og praksis?

Musik-
studieretning
med Matematik A

 
Musik
Matematik

Musik-
studieretning
med Engelsk A

 
Musik
Engelsk

Musik-
studieretning
med Tysk A

 
Musik
Tysk

Sproglige studieretninger

Har du lyst til at lære at tale, skrive, læse og forstå fremmedsprog og fremmede kulturer?

Sproglig-
humanistisk
studieretning

 
Engelsk
Tysk
Samfundsfag

Tresproglig
studieretning

 
Engelsk
Tysk
Fransk/Spansk