MUSIKSTUDIERETNING MED TYSK A

… for dig, der godt kan lide at dyrke dine kreative sider

Musik A og Tysk A

Her får du Musik på A-niveau kombineret med Tysk A. Det er en studieretning for dig, der har lyst til at udforske musikkens verden og udvikle dine musikalske talenter. På studieretningen arbejder vi med analyse af værker som fx Mozarts klarinetkvintet, Pink Floyds ”The Wall”, soulmusik, reggae fra Marley til i dag, jazz fra swing til modal jazz mm. Vi undersøger musikkens sammensætning og kulturelle placering inden for forskellige genrer. 

I den skriftlige disciplin arbejder vi med arrangementsskrivning, hvor man som elev får redskaber til at udforme arrangementer inden for pop/rock og jazz. Den teoretiske forståelse går hånd i hånd med udvikling af den enkeltes praktiske færdigheder i sammenspil og sang, og vi træner evnen til at performe ved morgensamlinger, forårskoncerter, musicals mm. For at vælge musikstudieretningen behøver du ikke have dyrket musik i mange år, hvis bare du har interessen for at arbejde med musikfaget, både praktisk og teoretisk.

På musikstudieretningen kunne vi fx spørge os selv: 

  • Hvordan kan man høre, at musikken er fra 1800-tallet? 
  • Hvorfor bliver et musiknummer til et hit?
  • Hvad sker der, hvis vi prøver at spille en popsang med nogle andre akkorder?
  • Hvad betyder vores lyttevaner og brug af streaming for den musik der bliver udviklet?
  • Kan jeg lære at spille på et nyt instrument, hvis jeg først starter nu?

Musikstudiestudieretning med tysk A

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Musik A  A A A    A
Tysk A A A A A
Dansk A A A A A
Historie A   A A A
Matematik B B B B  
Kemi B el. Naturgeografi B     B  B
Fysik C      C  
Biologi C   C    
Samfundsfag C   C C    
Idræt C C C C C
Oldtidskundskab C       C
Religion C       C
Naturvidenskabeligt
grundforløb
C      
Almensprogforståelse C      
Billedkunst C el.
Musik C
C C    
Engelsk B B B B  

Studieretningsfag

På denne musikstudieretning har du
musik og tysk på A-niveau

Valgfagsmuligheder

Matematik A
Engelsk B
Fysik B
Biologi B
Idræt B
Musik B
Billedkunst B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Psykologi C
Latin C
Markedskommunikation C
Musik C
Billedkunst C