MATEMATISK STUDIERETNING

… for dig, der gerne vil forstå matematikken og fysikken bag den teknologiske udvikling

Matematik A, Fysik B og Kemi B

Her får du matematik på A-niveau, samt fysik og kemi på B-niveau, der begge kan til A-niveau i 3.g. På studieretningen arbejder vi med naturvidenskabens metode til at beskrive vores omverden. I fysik og kemi vil du opleve en vekslen mellem forsøg og teori, og du får indsigt i, hvordan matematik kan bruges som værktøj i mange faglige sammenhænge. 

Ud over ”Matematik som værktøj”, arbejdes med matematik på teoretisk og abstrakt niveau, der giver omfattende basisviden, og giver dig forudsætninger for at tage stilling til de udfordringer, som verden står overfor i dag, og hvis løsninger ofte indebærer teknologisk viden.

På den naturvidenskabelige studieretning kunne vi fx spørge os selv … 

  • Hvordan virker en raket, og hvordan vi bygger den?
  • Hvordan virker hovedpinepiller, og hvordan fremstille vi dem?
  • Hvordan er fysik vigtigt i behandlingen af fx kræft, hvordan indgår fysik i arbejdet på et hospital? 
  • Hvorfor synker et tungt fragtskib ikke, og hvordan laver vi en model, der viser det? 

"En elev siger ..."

"Det fede ved mat-fys-kemi er, at dine kernefag spiller rigtigt godt sammen. De ting, man lærer i matematik, overføres til fysikken og kemien, fx når man laver udregninger. Det hele får lidt mere mening, når det ikke bare er tørre tal på en tavle, men det faktisk bliver sat ind i en sammenhæng. Det hjælper på forståelsen, at man nogen gange får det samme flere gange, men i forskellige kontekster."

Matematisk studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Matematik A  A A A    A
Fysik B   B B  
Kemi B   B B  
Dansk A A A A A
Historie A   A A A
Engelsk B B B  B  
Biologi C   C    
Samfundsfag C  C C    
Idræt C C C C C
Oldtidskundskab C         C
Religion C       C
Naturvidenskabeligt
grundforløb
C      
Almensprogforståelse C      
Billedkunst C el. Musik C C C    
2. fremmedsprog
Tysk B, fransk A el.
spansk A
A/B A/B A/B A

Studieretningsfag

På matematisk studieretning har du matematik
på A-niveau og fysik og kemi på B-niveau

Valgfagsmuligheder

Fysik A
Kemi A
Engelsk A eller Tysk A
Biologi B
Idræt B
Billedkunst B
Musik B
Billedkunst C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Psykologi C
Latin C
Markedskommunikation C
Musik C