LÆRERE

Vicerektor Christina Bojesen

Azra Kapic

Lærer

Initialer: AKA
Fag: Engelsk og spansk

E-post: aka@lemvig-gym.dk

Vicerektor Christina Bojesen

Astrid Harboe Odgaard

Lærer

Initialer: AO
Fag: Engelsk, psykologi

E-post: ao@lemvig-gym.dk

Lærer Benny Evan Madsen

Benny Evan Madsen

Lærer

Initialer: BM
Fag: Dansk og filosofi

E-post: BM@lemvig-gym.dk

Lærer Betina Noe Favrholt

Betina Noe Favrholt

Lærer

Initialer: BN
Fag: Erhvervsjura

E-post: BN@lemvig-gym.dk

Rektor Bo Larsen

Bo Larsen

Rektor

Initialer: BL
Fag: latin og oldtidskundskab

Telefon: 25 48 71 02
E-post: bl@lemvig-gym.dk

Vicerektor Christina Bojesen

Christina Bojesen

Vicerektor

Initialer: CB
Fag: Historie og religion

Telefon: 24 84 45 04
E-post: CB@lemvig-gym.dk

Lærer Claus Hirsch Jensen

Claus Hirsch Jensen

Lærer

Initialer: CL
Underviser i 10. klasse (ty, en)

E-post: cl@lemvig-gym.dk

Lærer Durita Reginsdottir Djurhuus

Durita Reginsdottir Djurhuus

Lærer

Initialer: DD
Fag: Afsætning, Innovation og International økonomi

E-post: DD@lemvig-gym.dk

Lærer Flemming Ertbølle Madsen

Flemming Ertbølle Madsen

Lærer

Initialer: FM
Fag: Samfundsfag, dansk og innovation
 

E-post: FM@lemvig-gym.dk

Frederik Andreas Damborg Jørgensen

Frederik Andreas Damborg Jørgensen

Lærer

Initialer: FJ
Fag: Samfundsfag
 

E-post: FJ@lemvig-gym.dk

Lærer Gitte Winther Jeppesen

Gitte Winther Jeppesen

Lærer

Initialer: GJ
Fag: Dansk og mentor

Telefon: 30 70 98 88
E-post: GJ@lemvig-gym.dk

Studievejleder Helene Guldberg Gjerulff

Helene Guldberg Gjerulff

Lærer, studievejleder og læsevejleder

Initialer: HGG
Fag: Engelsk

Telefon: 60 67 37 32
E-post: HGG@lemvig-gym.dk

Lærer Ilse Marie Venneberg

Ilse Marie Venneberg

Lærer

Initialer: IV
Underviser i 10. klasse (da, en)

E-post: iv@lemvig-gym.dk

Lærer Jannick Dupont

Jannick Dupont

Lærer

Initialer: JD
Fag: Kemi

E-post: JD@lemvig-gym.dk

Lærer Jesper Barslund Vejgaard

Jesper Barslund Vejgaard

Lærer

Initialer: JV
Fag: Matematik og fysik

E-post: JV@lemvig-gym.dk

Lærer Jette Hagelskjær

Jette Hagelskjær

Lærer

Initialer: HA
Fag: Billedkunst og dansk

E-post: HA@lemvig-gym.dk

Vicerektor Christina Bojesen

John Vestergaard

Lærer

Initialer: JOV
Fag: Erhvervsøkonomi, Informatik og Matematik

E-post: jov@lemvig-gym.dk

Lærer Kirsten Ring Damgaard

Kirsten Ring Damgaard

Lærer

Initialer: KD
Fag: engelsk og historie

E-post: KD@lemvig-gym.dk

Lærer Linda Bech Wind

Linda Bech Wind

Lærer

Initialer: LB
Fag: Fransk og dansk

E-post: LB@lemvig-gym.dk

Lærer Liviu-Nelu Ivan

Liviu-Nelu Ivan

Lærer

Initialer: LI
Fag: Underviser i 10. kl.

E-post: LI@lemvig-gym.dk

Vicerektor Christina Bojesen

Louise Agerbo

Uddannelsesleder

Initialer: LAG
Fag: Afsætning og Virksomhedsøkonomi

E-post: lag@lemvig-gym.dk

Lærer Louise Hagelund Uttrup

Louise Hagelund Uttrup

Lærer

Initialer: LU
Fag: Musik og idræt

E-post: LU@lemvig-gym.dk

Lærer Louise Holm Warming

Louise Holm Warming

Lærer

Initialer: LW
Fag: Matematik og fysik

E-post: LW@lemvig-gym.dk

Bibliotekar Martin Hansen

Martin Hansen

Lærer & Bibliotekar

Initialer: MA
Fag: Historie og matematik

E-post: MA@lemvig-gym.dk

Lærer Martin Rungø Hilligsøe

Martin Rungø Hilligsøe

Lærer

Initialer: MR
Fag: biologi, bioteknologi og naturgeografi

E-post: MR@lemvig-gym.dk

Lærer Mats Gordon Krog

Mats Gordon Krog

Lærer

Initialer: MG
Fag: idræt og matematik

E-post: MG@lemvig-gym.dk

Lærer Mia Røn Kongerslev

Mia Røn Kongerslev

Lærer og koordinator for EUD/EUX

Initialer: MRK
Fag: Afsætning, samfundsfag og organisation

E-post: MRK@lemvig-gym.dk

Lærer Michelle i Dali Madsen

Michelle i Dali Madsen

Lærer

Initialer: MIM
Underviser i 10. kl.

E-post: MIM@lemvig-gym.dk

Lærer Natascha Skovgaard Kampp

Natascha Skovgaard Kampp

Lærer

Initialer: NK
Fag: Oldtidskundskab og historie

E-post: NK@lemvig-gym.dk

Lærer Niels Ankerstjerne Rasmussen

Niels Ankerstjerne Rasmussen

Lærer og studievejleder

Initialer: NR
Fag: dansk og samfundsfag

E-post: NR@lemvig-gym.dk

Vicerektor Christina Bojesen

Peter Skovgaard Kampp

lærer

Initialer: PK
Fag: Historie, latin og Oldtidskundsskab

E-post: pk@lemvig-gym.dk

Lærer Poul Secher Henriksen

Poul Secher Henriksen

Lærer

Initialer: PS
Fag: biologi og idræt

Formand for Aktivitetsudvalget

E-post: PS@lemvig-gym.dk

Uddannelsesleder på STX og HHX - Signe Mølby Pors Leipold

Signe Mølby Pors Leipold

Lærer og kursusleder for pædagogikumkandidater

Initialer: SM
Fag: dansk og tysk, master i gymnasiepædagogik

Telefon: 24 45 91 88
E-post: SM@lemvig-gym.dk

Lærer Stefan Agger

Stefan Agger

Lærer

Initialer: AG
Fag: Samfundsfag, erhvervsøkonomi og international økonomi

E-post: AG@lemvig-gym.dk

Vicerektor Christina Bojesen

Steffen Jon Hansen

lærer

Initialer: SJH
Fag: Virksomhedsøkonomi

E-post: sjh@lemvig-gym.dk

Lærer Stinne Asta Valentin

Stinne Asta Valentin

Lærer

Initialer: SN
Fag: Dansk, religion og kulturforståelse

E-post: SN@lemvig-gym.dk

Lærer Stinne Pulkkinen Schmidt

Stinne Pulkkinen Schmidt

Lærer

Initialer: SP
Fag: Biologi og bioteknologi

E-post: SP@lemvig-gym.dk

Lærer Therese Berg

Therese Berg

Lærer

Initialer: TB
Fag: Tysk og engelsk

E-post: TB@lemvig-gym.dk

Lærer Torben Hilligsøe Lisby

Torben Hilligsøe Lisby

Lærer

Initialer: TH
Fag: Fysik og kemi

E-post: TH@lemvig-gym.dk

Administrationsinspektor Uffe Jeppesen

Uffe Jeppesen

Administrationsinspektor (bog- & eksamensinspektor)

Initialer: UJ
Fag: Naturgeografi og matematik

E-post UJ@lemvig-gym.dk

10. klasses lærer Jørgen Kaj Bendtsen

Jørgen Kaj Bendtsen

Underviser i 10. klasse

Initialer: JBE
Fag: Matematik

E-post JBE@lemvig-gym.dk