EKSAMEN

Formålet med eksaminer, prøver og evalueringer, som beskrevet i bekendtgørelsen, er at dokumentere, i hvilken grad du opfylder de mål og krav, der er fastsat for faget og uddannelsen.

Ved klik på de forskellige bokse vil du finde information om eksamen indenfor de forskellige uddannelser.

Eksamen på STX består af mindst 10 prøver fordelt over de tre år. To af prøverne er obligatoriske ...

Eksamen STX

Læs om eksamen på STX 

En HHX-eksamen omfatter 9 prøver og et studieområdeprojekt (SOP) ...

Eksamen HHX

Læs om eksamen på HHX

I det studiekompetencegivende år skal eleven gennemføre 6 eksaminer i fag på gymnasialt niveau

EUX Business

Læs om eksamen på EUX

 I det studiekompetencegivende år skal du gennemføre 6 prøver i fag på gymnasialt niveau, skriftlige og/eller mundtlige.

Eksamen EUD

Læs om eksamen på EUD

 I 10. klasse kan du aflægge prøve i dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk og fransk.

10. klasse

Læs om eksamen i 10. klasse