ELEVRÅDET


Skolens størrelse gør at elever og ansatte hurtigt lærer hinanden at kende og har gode muligheder for at arbejde sammen om at skabe en god skole i en demokratisk atmosfære i dagligdagen. Alle klasser sender en repræsentant til elevrådet, som mødes mindst en gang om måneden. Elevrådet nedsætter hvert år et forretningsudvalg, som følger op på de beslutninger der tages i elevrådet. Elevrådets forretningsudvalg har møder med rektor hver 14. dag eller efter behov, og rektor deltager også i elevrådsmøderne hvis elevrådet ønsker dette.

ELEVRÅDET 2022-23

Jonas Hummel, Formand, 2.C
Mathias Brixen, Næstformand, 2.B
Laurits Nees Olesen, 2.P
Oliver Oskarsson, 2.M

 

 

 

LINKS

Send en mail til elevrådet via følgende mailadresse: gym@lemvig-gym.dk 

Læs elevrådets vedtægter ved at klikke her

Elevrådet vælger to repræsentanter til skolens bestyrelse og inviteres også med til møder i pædagogisk udvalg efter behov. Hvert år deltager elevrådet i udarbejdelsen af handlingsplan i forbindelse med elevtrivselsundersøgelsen.