SAMFUNDSFAGLIG STUDIERETNING MED MATEMATIK A

… for dig, der synes mennesker, konflikter og samfund er spændende at beskæftige sig med

Samfundsfag A og Matematik A

Her får du samfundsfag og engelsk på A-niveau, og enten kemi eller naturgeografi på B-niveau. På studieretningen arbejder vi med de fire store hovedområder for samfundsfag i gymnasiet: sociologi, økonomi, international politik og dansk politik. Samfundsfag er et meget bredt fag, hvor vi bevæger os helt fra sociologiens fokus på hverdagens sociale koder og problemer, og til storpolitik, krig og international handel.

Samfundsfag går hånd i hånd med matematik, når vi arbejder med forståelse af statistik og økonomi, hvor tal og kvantitative data er afgørende. I økonomi er brugen af diagrammer, tabeller og andre statistiske virkemidler uundværlige, og nogle beregningsmetoder er en del af samfundsfags kerneværktøjer. Matematik og matematisk forståelse er derfor en stor hjælp til væsentlige dele af samfundsfag.

På den samfundsfaglige studieretning kunne vi f.eks. spørge os selv:

  • Hvorfor er Kina og USA i stigende grad i konflikt med hinanden?
  • Hvorfor gik Dansk Folkeparti ikke med i regeringen i 2015?
  • Hvorfor er flere danske unge end tidligere ramt af stress og angst?
  • Hvorfor udbetalte regeringen feriepenge midt under coronakrisen?
  • Hvilke rettigheder gives vi af Grundloven? 

"En elev siger ..."

”Jeg synes, det er spændende at beskæftige sig med, hvordan samfundet egentlig fungerer, både inden for politik, økonomi og den menneskelige adfærd. Samtidigt har man mulighed for at arbejde med relevante nyheder, og derved få en dybere forståelse for, hvad der sker i samfundet omkring en.”

Samfundsfaglig studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Samfundsfag A   A A A    A
Matematik A  A A A A
Dansk A A A A A
Historie A   A A A
Engelsk B B B B  
Kemi B el. Naturgeografi B     B  B
Fysik C      C  
Biologi C   C    
Idræt C   C C C C
Oldtidskundskab C       C
Religion C       C
Naturvidenskabeligt
grundforløb
C      
Almen Sprogforståelse C      
Billedkunst C el.
Musik C
C C    
2. fremmedsprog
Tysk B, fransk A el.
spansk A
A/B A/B A/B A

Studieretningsfag

På denne samfundsfaglige studieretning har du
samfundsfag på A-niveau og matematik på A-niveau

Valgfagsmuligheder


Engelsk A
Tysk A
Idræt B
Billedkunst B
Musik B
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Billedkunst C
Filosofi C
Innovation C
Psykologi C
Latin C
Markedskommunikation C
Musik C