SAMFUNDSFAGLIG STUDIERETNING MED TYSK A

… for dig, der godt kan lide at følge med i samfundet omkring dig - både lokalt, nationalt og internationalt.

Samfundsfag A og Tysk A

Her får du samfundsfag og tysk på A-niveau. På studieretningen arbejder vi med de fire store hovedområder for samfundsfag i gymnasiet: sociologi, økonomi, international politik og dansk politik. Samfundsfag er et meget bredt fag, hvor vi bevæger os helt fra sociologiens fokus på hverdagens sociale koder og problemer, og til storpolitik, krig og international handel.

Samfundsfag går hånd i hånd med tysk, når vi undersøger kulturmønstre, politik og samfund i tysksprogede lande. Det kunne være politiske systemer, velfærdsmodeller, international politik, befolkningssammensætning, national identitet og andre relevante samfundsforhold, som vi studerer gennem brug af nyhedsartikler, taler, film, billeder og andre relevante medier.

På den samfundsfaglige studieretning kunne vi fx spørge os selv: 

  • Hvilken betydning fik Mink-sagen for valget og regeringsdannelsen i 2022?
  • Hvorfor er flere danske unge end tidligere ramt af stress og angst?
  • Hvorfor spiller Tyskland så vigtig en rolle i Europa?
  • Hvorfor har EU og Danmark ageret, som de har, i forbindelse med krigen i Ukraine?
  • Hvorfor udbetalte regeringen feriepenge midt under coronakrisen?
  • Hvilke rettigheder gives vi af Grundloven?

 

"En elev siger ..."

”Jeg synes, det er spændende at beskæftige sig med, hvordan samfundet egentlig fungerer, både inden for politik, økonomi og den menneskelige adfærd. Samtidigt har man mulighed for at arbejde med relevante nyheder, og derved få en dybere forståelse for, hvad der sker i samfundet omkring en.”

Samfundsfaglig studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Samfundsfag A  A A A    A
Tysk A A A A A
Dansk A A A A A
Historie A   A A A
Matematik B B B B  
Kemi B el. Naturgeografi B     B B
Fysik C      C  
Biologi C   C    
Idræt C   C C C C
Oldtidskundskab C       C
Religion C       C
Naturvidenskabeligt
grundforløb
C      
Almen Sprogforståelse C      
Billedkunst C el.
Musik C
C C    
Engelsk B B B B  

Studieretningsfag

På denne samfundsfaglige studieretning har du
samfundsfag på A-niveau og tysk på A-niveau

Valgfagsmuligheder

Matematik A
Engelsk A
Idræt B
Billedkunst B
Musik B
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Billedkunst C
Filosofi C
Innovation C
Psykologi C
Latin C
Markedskommunikation C
Musik C