GODT BEGYNDT – FOR BÅDE ELEVER OG FORÆLDREFå godt begyndt!

Alle ansatte på Lemvig Gymnasium vil gøre et stort stykke arbejde for, at du får en god start på din tid på skolen.

Den første tid på skolen er en tid hvor du møder mange nye personer og skal lære at gå i skole på en lidt anderledes måde end i folkeskolen. Du vil nok opleve at der stilles anderledes krav end i folkeskolen, og skal du få en lærerig, spændende og sjov gymnasietid, er det vigtigt med en god start både fagligt og socialt. Det hjælper vi dig med.

Her er et lille overblik over vores introforløb for nye elever:

SAMARBEJDE MELLEM SKOLE OG FORÆLDRE

Dine forældres opbakning kan betyde meget for din trivsel og dit udbytte af årene på Lemvig Gymnasium, men kontakten mellem skole og hjem er ikke så tæt som i folkeskolen.

I september afholder vi informationsmøde for alle forældre til elever på første årgang. På mødet vil der blandt andet blive informeret om skolens hverdag, tilbud og studieretninger, og dine forældre vil også blive informeret om vores forventninger til dig og vores syn på blandt andet forsømmelser.

Du og dine forældre vil desuden blive inviteret til forældresamtaler i løbet af marts.

Vi opfordrer også til at dine forældre følger med i dit fravær, opgaver og karakterer på Ludus.

Du får et netværk fra starten

En start på Lemvig Gymnasium betyder også nye klassekammerater og en anderledes hverdag. For at hjælpe klasserne godt i gang socialt bruger skolen konceptet Netwerk, som oprindeligt er udviklet til at modvirke ensomhed blandt unge.

På første skoledag vil du blive mødt af navneskilte på bordene og du vil få en fast ”makker” som blandt andet vil tage noter og kopier til dig, hvis du ikke er i skole.

I timerne vil klassen også arbejde med ”netwerksgrupper”, som lærerne bruger, når I har gruppearbejde. Du vil også skulle skrive opgaver om din skolestart.

Vores elever er generelt meget glade for denne ordning.

EN START HVOR VI BLIVER RYSTET GODT SAMMEN

I august river vi en dag ud af kalenderen for at holde teambuilding for alle nye elever på tværs af klasserne.

På turen vil du lære dine klassekammerater og andre på årgangen bedre at kende. Det er en sjov dag, hvor du vil komme uden for de vante rammer og blive rystet sammen med de andre på årgangen.

I uge 39 har 1. g’erne skolen for sig selv. Skemaet er brudt op i blokke, og der arbejdes med både et fagligt fokus og med fokus på arbejdsformer, der ryster jer godt sammen. Som afslutning på ugen overnatter alle 1.g'erne på skolen fra torsdag til fredag. 

INDFØRING I ARBEJDSVÆRKTØJER

I løbet af de første dage på gymnasiet vil du blive vejledt i brugen af vores it-platform LUDUS, som vi bruger til al kommunikation mellem lærere og elever, opgaver, lektier, kalender og meget mere.

Datavejlederne vil også vise dig, hvordan du får adgang til skolens trådløse net og skolens øvrige IT-faciliteter som eksempelvis Office 365.

I løbet af de første måneder på skolen vil du også få en introduktion til skolens bibliotek og informationssøgning.

STATUSSAMTALE MED DIG

Når det første år er ved at være gået, vil du blive indkaldt til årsafslutningssamtale med din teamlærer.

Samtalerne er gode for både lærere og elever. Det er godt for os at høre, hvordan du trives på skolen, og du har mulighed for at få talt med din lærer på tomandshånd.

Hvis der er særlige udfordringer for dig, kan teamlæreren bede din studievejleder eller rektor om at tage en opfølgende samtale, men normalt er samtalerne blot en god mulighed for at få talt lidt grundigere med en lærer om dit første år på skolen.