BIOLOGISK STUDIERETNING

… for dig, der synes det er spændende at arbejde med anvendt biologisk viden, den menneskelige krop samt naturen omkring dig

Biologi A og Kemi B

Her får du biologi på A-niveau samt kemi B-niveau. På studieretningen arbejder vi for eksempel med menneskets fysiologi, økosystemer, populationsbiologi, evolution, immunsystemet, kost, forurening og genteknologi. Undervisningens teori suppleres med både laboratorie- og feltarbejde, og matematik anvendes til bearbejdning, statistik og dermed analyse af data fra eksperimenter. 

Biologifaget indeholder også læren om udvalgte bioteknologiske metoder. Biologi spiller sammen på væsentlige punkter med både idræt og kemi. Det gælder alle processer i levende organismer og træningsfysiologi.

På den biologiske studieretning kunne vi fx spørge os selv …

  • Hvad er malaria for en parasit. Hvorfor bliver man syg, og hvordan bekæmpes den bedst?
  • Hvordan passer vi bedst på vores miljø?
  • Hvad er hormonforstyrrende stoffer?
  • Hvordan virker immunsystemet?
  • Hvad sker der med kroppen under træning?

"En elev siger ..."

”Jeg kan godt lide, at det er så praktisk, og det er fedt at få et indblik i, hvordan tingene hænger sammen både på celleplan og i hele kroppen”.

Biologisk studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Biologi A    A A    A
Kemi B   B B  
Dansk A A A A A
Historie A   A A A
Matematik B B B B  
Engelsk B B B B  
Fysik C      C  
Samfundsfag C C  C    
Idræt C   C C C C
Oldtidskundskab C       C
Religion C       C
Billedkunst C el.
Musik C
C      
Almen Sprogforståelse C      
2. fremmedsprog
Tysk B, fransk A el.
spansk A
A/B A/B A/B A

Studieretningsfag

På biologisk studieretning har du biologi
på A-niveau og fysik og kemi på B-niveau

Valgfagsmuligheder

Matematik A
Kemi A
Engelsk A eller Tysk A
Fysik B
Idræt B
Billedkunst B
Musik B
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Billedkunst C
Psykologi C
Latin C
Markedskommunikation C
Musik C