SKOLENS VÆRDIGRUNDLAG

Lemvig Gymnasiums værdigrundlag

Lemvig Gymnasiums ansatte har formuleret dette værdigrundlag for vores skoles hverdag. Værdigrundlaget er målsætninger og værdier for en skole og en arbejdsplads, som vi ønsker skal danne forbillede for andre.

Nærhed

Lemvig Gymnasium er præget af nærhed. Vi kender i vid udstrækning hinanden, og relationer mellem elever, ansatte og ledelse er positive og tillidsfulde, og vi sætter åbenhed og gennemsigtighed højt i hverdagen. Alle er værdifulde og har indflydelse på skolens liv.

Faglighed

Lemvig Gymnasium sætter fagligheden højt, og undervisningsmiljøet kendetegnes af arbejdsomhed, udsyn og nysgerrighed. Vi samarbejder med vores egn og det omgivende samfund. 

 

Fællesskab

Alle føler sig værdsatte i Lemvig Gymnasiums fællesskab. Både elever og ansatte har ansvar for at skolens fællesskab fungerer inkluderende og respektfuldt. Traditioner og engagement er et stærkt fundament for fællesskabet.

Dannelse

Lemvig Gymnasium skaber dannede unge mennesker, der opnår livsduelighed, mod på tilværelsen og glæde ved mange af livets forskellige aspekter. Vi vil være en skole der sætter spor både i hjernen og i hjertet.