SAMFUNDSFAGLIG STUDIERETNING MED ENGELSK A

… for dig, der synes mennesker, konflikter og samfund er spændende at beskæftige sig med

Samfundsfag A og Engelsk A

Her får du samfundsfag og engelsk på A-niveau. På studieretningen arbejder vi med de fire store hovedområder for samfundsfag i gymnasiet: sociologi, økonomi, international politik og dansk politik. Samfundsfag er et meget bredt fag, hvor vi bevæger os helt fra sociologiens fokus på hverdagens sociale koder og problemer, og til storpolitik, krig og international handel.

Samfundsfag går hånd i hånd med engelsk, når vi undersøger kulturmønstre, politik og samfund i engelsksprogede lande. Det kunne være politiske systemer, velfærdsmodeller, international politik og andre relevante samfundsforhold, som vi studerer gennem brug af nyhedsartikler, taler, film, billeder og andre relevante medier.

På den samfundsfaglige studieretning kunne vi fx spørge os selv: 

  • Hvorfor er Kina og USA i stigende grad i konflikt med hinanden?
  • Hvorfor gik Dansk Folkeparti ikke med i regeringen i 2015?
  • Hvorfor er flere danske unge end tidligere ramt af stress og angst?
  • Hvorfor udbetalte regeringen feriepenge midt under coronakrisen?
  • Hvilke rettigheder gives vi af Grundloven?

"En elev siger ..."

”Jeg synes, det er spændende at beskæftige sig med, hvordan samfundet egentlig fungerer, både inden for politik, økonomi og den menneskelige adfærd. Samtidigt har man mulighed for at arbejde med relevante nyheder, og derved få en dybere forståelse for, hvad der sker i samfundet omkring en.”

Samfundsfaglig studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Samfundsfag A  A A A    A
Engelsk A A A A A
Dansk A A A A A
Historie A   A A A
Matematik B B B B  
Kemi B el. Naturgeografi B     B B
Fysik C      C  
Biologi C   C    
Idræt C   C C C C
Oldtidskundskab C       C
Religion C       C
Naturvidenskabeligt
grundforløb
C      
Almen Sprogforståelse C      
Billedkunst C el.
Musik C
C C    
2. fremmedsprog
Tysk B, fransk A el.
spansk A
A/B A/B A/B A

Studieretningsfag

På denne samfundsfaglige studieretning har du
samfundsfag på A-niveau og engelsk på A-niveau

Valgfagsmuligheder

Matematik A
Tysk A
Idræt B
Billedkunst B
Fysik B
Musik B
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Billedkunst C
Filosofi C
Innovation C
Psykologi C
Latin C
Markedskommunikation C
Musik C