Om Lemvig Gymnasium

På Lemvig Gymnasium tager vi udgangspunkt i eleverne – i de forudsætninger, de kommer med, de krav, der stilles til dem i de gældende bekendtgørelser, samt ikke mindst de forventninger, der vil møde dem, når ungdomsuddannelsen er afsluttet.

Vores mål er, at vores elever med deres eksamen fra Lemvig Gymnasium kommer et skridt tættere på at realisere deres drømme, og at vi dermed er med til at klæde vores elever på til at tage aktiv del i at forme det samfund, de er en del af.

Vi tilbyder STX, HHX, EUD, EUX OG 10. klasse

På Lemvig Gymnasium går faglighed og fællesskab hånd i hånd. Vi tror på, at et godt læringsmiljø giver de bedste resultater. Og resultater handler hos os ikke kun om karakterer. På Lemvig Gymnasium stræber vi efter at give vores elever en almen dannelse, der handler om både evnen til at tage socialt ansvar, om faglige kompetencer og om livsduelighed.

På Lemvig Gymnasium har vi samlet en bred vifte af uddannelser. Vi rummer både 10. klasse, de merkantile erhvervsuddannelser, EUD- og EUX-business, og to gymnasiale ungdomsuddannelser, HHX og STX. Vi tror på, at vi med et stærkt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange er med til at vores elever oplever mulighederne og værdien i forskellighed.

Med fokus på det samfundsvidenskabelige deltager talentfulde elever i diverse øvelser og events inden for politisk viden og debat...

STX

STX er det almene gymnasium, en ungdomsuddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser...

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse på f.eks. universitet, seminarium eller handelshøjskole...

HHX

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse ...

Med EUD og EUX får du en bred teoretisk og praktisk viden inden for butik, handel, kontor og finans og en adgangsbillet til videregående uddannelser ...

EUD/EUX Business

Med EUD og EUX får du en bred teoretisk og praktisk viden inden for butik, handel, kontor og finans og en adgangsbillet til videregående uddannelser ...

10. klasse er for dig, der måske er uafklaret med valg af ungdomsuddannelse og gerne vil blive klagere på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser...

10. klasse

10. klasse er for dig, der måske er uafklaret med valg af ungdomsuddannelse og gerne vil blive klogere på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser ...

Nyheder fra Lemvig Gymnasium

Instagram