PÆDAGOGISK GRUNDLAG

På Lemvig Gymnasium hviler hverdagen på et pædagogisk grundlag, der tager udgangspunkt i eleverne; de forudsætninger, de kommer med, de krav, der stilles til dem i de gældende bekendtgørelser, samt ikke mindst de forventninger, der vil møde dem, når ungdomsuddannelsen er afsluttet.

Eleverne kommer til skolen med vidt forskellig baggrund, og det er vigtigt for os at møde den enkelte med muligheder for at lære på forskellige niveauer, på varierede og motiverende måder samt i forskellige læringsfællesskaber. Vi vil også møde eleverne med forventninger til deres bidrag til skolen og til egen læring. Her er den gode relation mellem lærere og elever essentiel; derigennem styrkes motivationen for både fag og indsats.

Vi underviser efter forskellige bekendtgørelser – forskellige ungdomsuddannelser, forskellige fag, forskellige niveauer – og det er vigtigt for os, at eleverne uanset bekendtgørelse undervises på et højt fagligt niveau, og at faget og dets mål giver mening for eleverne. Sådan åbnes fagene op i forhold til de faglige mål, og i forhold til eksterne mål – fx andre fag og den verden, de skal anvendes i uden for skolen.

Grundlæggende må hele skolens virke sigte på at danne eleverne til personlig myndighed, livsduelighed og demokratisk medborgerskab og til ansvarlighed over for medmennesker, natur, kultur og samfund. Som skole er det endvidere vigtigt i dagligdagen at have elevernes fremtid for øje. De vil ikke alene møde en hverdag og et arbejdsliv, der sætter krav til deres faglighed, men også til at denne faglighed kan formidles, og at den kan anvendes i samarbejde med andre om at løse komplekse problemer. Det er derfor vigtig for os …

  • at vores elever tænker selvstændigt og indgår tænksomt i fællesskaber.
  • at vores elever tænker kritisk og er åbne for forskellige tankegange.
  • at vores elever tænker abstrakt og konkret.
  • at vores elever tænker målrettet og på tværs.
  • at vores elever tager initiativ og formår at løse opgaver kreativt.
  • at vores elever tager ansvar for egen læring og for et trygt og fordomsfrit læringsmiljø.
  • at vores elever erfarer, at der er en sammenhæng mellem arbejdsindsats og fagligt udbytte.

Derfor er det i vores praksis af stor betydning, at undervisningsmiljøet er frugtbart og giver lyst og grobund for godt samarbejde mellem lærerne og dermed mellem fagene. Det er vigtigt at skolen er åben for eksterne samarbejdspartnere i lokalområdet, hele landet og udlandet, og ikke mindst er det vigtig, at eleverne gennem arbejdsformer, opgavetyper og læringsmiljøet mærker værdien af forskellighed og fællesskab!