ELEV PÅ LEMVIG GYMNASIUM

Som elev på Lemvig Gymnasium er du en del af et ungdoms- og uddannelsesmiljø, hvor vi håber, du må trives og vokse. Det faglige og det sociale hænger tæt sammen, og det er vigtigt, at du indgår aktivt og tager ansvar både fagligt og socialt, så du får det bedste udbytte af din tid på Lemvig Gymnasium.

På undersiderne i menuen her kan du se eksempler på, hvordan du som elev på Lemvig Gymnasium selv kan tage ansvar, fx ved at …

  • udnytte de nyttige faglige links
  • have styr på det IT, der gøres brug af i fagene
  • overholde studie- og ordensreglerne
  • benytte lektiecafé eller studievejledningen, hvis I får behov for det
  • engagere dig i elevrådet og på studieture

Ud over ovennævnte menupunkter får du gennem fx undervisningsevalueringer, elevtrivselsmålinger og fagvalg rig lejlighed til at påvirke din skolegang. Socialt tager du ansvar i det daglige gruppe- og klassearbejde, og du kan melde dig ind i elevernes festforening, ”FLOS”, eller caféudvalget, ”SUNA”. Sørg også for at deltage i arrangementer på tværs af klasser og årgange, når vi fx. udbyder frivillig idræt, musical, talentforløb, udvekslinger mv.

Lemvig Gymnasium danner rammen om en bred vifte af uddannelser, masser af faglighed, masser af sociale arrangementer og masser af samvær på tværs af uddannelser og årgange.