BIOTEKNOLOGISK STUDIERETNING

… for dig, der synes det er spændende at arbejde med medicinsk forskning og biologiske teknologier

Bioteknologi A og Fysik B

Her får du bioteknologi og matematik på A-niveau og fysik på B-niveau. Bioteknologi i sig selv indeholder desuden kemi svarende til B-niveau. Studieretningens force ligger blandt andet i koblingen mellem biologi og kemi, der giver den biologiske og kemiske viden en forståelsesmæssig dybde. 

Her undervises blandt andet i gensplejsning, kost, nervesystemet, i den kemi, der foregår lige nu i dine celler, samt hvordan denne viden kan bruges i forskning inden for både sundhed og sygdom. Der lægges også vægt på, hvordan de bioteknologiske metoder bruges i industrien. Undervisningen indeholder laboratoriearbejde, som understøtter den teoretiske viden, og som har til mål at gøre dig i stand til selv at opstille videnskabelige forsøg.

På den bioteknologiske studieretning kunne vi fx spørge os selv …

  • Hvordan laves genmanipulerede organismer, og hvad kan de overhovedet bruges til?
  • Hvordan produceres biogas?
  • Hvordan virker vacciner?
  • Hvad er et enzym, og hvordan kan de produceres til for eksempel vaskemidler og madvarer?

"En elev siger ..."

"Bioteknologi er en fed studieretning. Man får faglig information leveret på fantastiske måder og i øjenhøjde".

Bioteknologisk studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Bioteknologi A    A A    A
Matematik A A A A A
Fysik B   B B  
Dansk A A A A A
Historie A   A A A
Engelsk B B B B  
Samfundsfag C  C C    
Idræt C C C C C
Oldtidskundskab C         C
Religion C       C
Naturvidenskabeligt
grundforløb
C      
Almensprogforståelse C      
Billedkunst C el. Musik C C C    
2. fremmedsprog
Tysk B, fransk A el.
spansk A
A/B A/B A/B A

Studieretningsfag

På bioteknologisk studieretning har du bioteknologi og
matematik på A-niveau og fysik og kemi på B-niveau

Valgfagsmuligheder

Engelsk A
Fysik A
Kemi A
Tysk A
Idræt B
Billedkunst B
Musik B
Erhvervsøkonomi C
Billedkunst C
Filosofi C
Innovation C
Psykologi C
Latin C
Markedskommunikation C
Musik C