UDDANNELSERNE

På Lemvig Gymnasium har vi samlet en bred vifte af uddannelser. Vi rummer både 10. klasse, de merkantile erhvervsuddannelser, EUD- og EUX-business, og to gymnasiale ungdomsuddannelser, HHX og STX.

Vi tror på, at vi med et stærkt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange er med til at vores elever oplever mulighederne og værdien i forskellighed.

Med fokus på det samfundsvidenskabelige deltager talentfulde elever i diverse øvelser og events inden for politisk viden og debat...

STX

STX er det almene gymnasium, en ungdomsuddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser...

 

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse på f.eks. universitet, seminarium eller handelshøjskole...

HHX

HHX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse på f.eks. universitet, seminarium eller handelshøjskole ...

EUD er en merkantil erhvervsuddannelse, og du får viden om forretningsservice, handel og event. EUD giver adgang jobs som for eksempel salgsassistent, butikschef, indkøbsassistent og eventkoordinator ...

EUD Business

EUD er en merkantil erhvervsuddannelse, og du får viden om forretningsservice, handel og event med adgang jobs som salgsassistent, butikschef, ...

Med EUD og EUX får du en bred teoretisk og praktisk viden inden for butik, handel, kontor og finans og en adgangsbillet til videregående uddannelser ...

EUX Business

Med en EUX får du en bred teoretisk og praktisk viden inden for butik, handel, kontor og finans, og du får samtidig en adgangsbillet til videregående uddannelser ...

10. klasse er for dig, der måske er uafklaret med valg af ungdomsuddannelse og gerne vil blive klagere på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser...

10. klasse

10. klasse er for dig, der måske er uafklaret med valg af ungdomsuddannelse og gerne vil blive klagere på erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser ...