SPROGLIG-HUMANISTISK STUDIERETNING

… for dig, der kan lide at lære sprog, og som interesserer dig for sprogområdernes kultur, historie og samfundsforhold

Engelsk A, Tysk A og Samfundsfag B

Her får du tysk og engelsk på A-niveau og samfundsfag på B-niveau. På studieretningen arbejder vi med sprog og sprogområdernes kultur, historie og samfundsforhold. Vi undersøger sprogets grammatik og analyserer tekster i alle genrer og alle funktioner.

I studieretningen er sprog, kultur og samfundsforhold tæt forbundne. Gennem det materiale, vi arbejder med, undersøger vi fx hvordan sproget bruges til meget forskellige former for kommunikation.  Når vi taler med hinanden, når vi prøver at påvirke hinanden, eller når forfattere leger med sproget udtryksmuligheder i litteraturen. 

 På den sproglig-humanistiske studieretning kunne vi fx spørge os selv …

  • Hvordan manipulerer en politiker gennem sproget?
  • Hvordan taler vi med og om hinanden?
  • Hvordan bruges sproget af forskellige forfattere? 
  • Hvad udtrykker sproget om samfundet

"En elev siger ..."

“Selvom Tysk A kan lyde skræmmende, er det slet ikke så slemt, for man kan nå at rykke sig virkelig meget på 3 år.” “Fagene på tværs af det sproglige og det samfundsfaglige er en god sammenkobling og supplerer hinanden godt”.

Sproglig-humanistisk studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Engelsk A  A A A    A
Tysk A   A A  A
Samfundsfag B   B B  
Dansk A A A A A
Historie A   A A A
Matematik B B B B  
Kemi B/Naturgeografi B     
Fysik C  C C    
Biologi C C C    
Idræt C         C
Oldtidskundskab C       C
Religion C C      
Naturvidenskabeligt
grundforløb
C      
Almensprogforståelse C      
Billedkunst C el.
Musik C
 C C    
         

Studieretningsfag

På denne sproglig-humanistiske studieretning har du
engelsk på A-niveau, tysk på A-niveau og samfundsfag på B-niveau

Valgfagsmuligheder

Matematik A
Samfundsfag A
Fysik B
Idræt B
Billedkunst B
Musik B
Biologi B
Erhvervsøkonomi C
Billedkunst C
Filosofi C
Innovation C
Psykologi C
Latin C
Markedskommunikation C
Musik C