OM OS

På Lemvig Gymnasium går faglighed og fællesskab hånd i hånd. Vi tror på, at et godt læringsmiljø giver de bedste resultater. Og resultater handler hos os ikke kun om karakterer. På Lemvig Gymnasium stræber vi efter at give vores elever en almen dannelse, der handler om både evnen til at tage socialt ansvar, om faglige kompetencer og om livsduelighed.

På Lemvig Gymnasium har vi samlet en bred vifte af uddannelser. Vi rummer både 10. klasse, de merkantile erhvervsuddannelser, EUD- og EUX-business, og to gymnasiale ungdomsuddannelser, HHX og STX. Vi tror på, at vi med et stærkt fællesskab på tværs af uddannelser og årgange er med til at vores elever oplever mulighederne og værdien i forskellighed.

På Lemvig Gymnasium tager vi udgangspunkt i eleverne – i de forudsætninger, de kommer med, de krav, der stilles til dem i de gældende bekendtgørelser, samt ikke mindst de forventninger, der vil møde dem, når ungdomsuddannelsen er afsluttet.

Vores mål er, at vores elever med deres eksamen fra Lemvig Gymnasium kommer et skridt tættere på at realisere deres drømme, og at vi dermed er med til at klæde vores elever på til at tage aktiv del i at forme det samfund, de er en del af.