HHX - HØJERE HANDELSEKSAMEN

HHX er en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse. HHX er især et godt valg for dig, der er interesseret i økonomi, salg, markedsføring, sprog, IT og innovation. Måske har du planer om at tage en videregående uddannelse med sigte på job og karriere, hvor en grundlæggende forståelse for økonomi kan være en fordel – eller måske drømmer du om at starte egen virksomhed. 

Uddannelsen indledes af et grundforløbet, der varer 10 uger, hvorefter du fortsætter på dit studieretningsforløb. På grundforløbet vil du møde de nye hhx-specifikke fag, så du er godt klædt på til at vælge studieretning. Både de kendte fag som fx dansk og engelsk og de nye fag som fx international økonomi, virksomhedsøkonomi og afsætning vil være tilrettelagt, så du bliver godt rustet til både videregående uddannelser og til at komme ud på et globaliseret arbejdsmarked. 

Her finder du generel information om de fem studieretninger, der udbydes på Lemvig Gymnasium.

Studieretninger

I slutningen af dit grundforløb skal du vælge den studieretning, som du ønsker at følge resten af din uddannelse...

Uanset om du går på STX eller HHX består grundforløbet altid af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag.

Grundforløb

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag...

Her finder du generel information om de ni studieretninger, der udbydes på Lemvig Gymnasium.

Fagene (HHX)

HHX-uddannelsen med vægt på merkantile fag som afsætning, virksomhedsøkonomi og innovation

Her finder du generel information om de ni studieretninger, der udbydes på Lemvig Gymnasium.

Adgangskortet

Se mulige videregående uddannelser efter din ungdomsuddannelse ...