TRESPROGLIG STUDIERETNING

… for dig, der kan lide sprog – både som grammatiske systemer og som indgangsvinkler til andre kulturer og samfundsforhold

Engelsk A, Fransk A/Spansk A og Tysk B

Her får du Engelsk på A-niveau og enten fransk eller spansk på A-niveau samt tysk på B-niveau. På studieretningen arbejder vi med sprog og sprogområdernes kultur, historie og samfundsforhold. Vi undersøger sprogets grammatik og analyserer tekster i alle genrer og funktioner. 

I studieretningen arbejder vi med sprogene med primært to fokus: sprogene som indgangsvinklen til hinanden, når vi arbejder med grammatikken og opdager forskelle og ligheder i sprogenes systemer, og sprogene som indgangsvinkler til sprogområdernes kultur, samfundsforhold og historie. Gennem det materiale vi arbejder med undersøger vi fx hvordan sproget bruges til meget forskellige former for kommunikation.  Hvordan sproget er et udtryk for kulturer og kulturelle strømninger. Og hvordan sproget i alle genrer – fra romantikkens digte til podcastmanuskripter – er et udtryk for det samfund, det er blevet til i. 

På den tre-sproglige studieretning kunne vi fx spørge os selv …

  • Hvordan manipulerer en politiker gennem sproget?
  • Hvordan taler vi med og om hinanden?
  • Hvordan bruges sproget af forskellige forfattere? 
  • Hvad udtrykker sproget om samfundet?  

"En elev siger ..."

”Jeg føler mig klar til at rejse ud i verden og møde nye mennesker – både fordi jeg kan forstå dem rent sprogligt, og fordi jeg har lært en masse om forskellige kulturer.”

Tresproglig studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Engelsk A  A A A    A
Fransk A/Spansk A A A A A
Tysk B B B B  
Dansk A A A A A
Historie A A A A A
Fysik C     C  
Idræt C C C C C
Kemi B/Naturgeografi B         B
Biologi C C C    
Billedkunst C el.
Musik C
C C    
Oldtidskundskab C       C
Religion C       C
Matematik B B B B  
Samfundsfag C C    
Naturvidenskabeligt grundforløb C      
Almensprogforståelse C      

Studieretningsfag

På den tresproglige studieretning har du
engelsk og tysk på A-niveau

Valgfagsmuligheder

Fysik B
Idræt B
Naturgeografi B
Billedkunst B
Erhvervsøkonomi C
Billedkunst C
Filosofi C
Innovation C
Psykologi C
Latin C
Markedskommunikation C
Musik C