NYTTIGE LINKS

Skolen har abonnement på en række internet-ressourcer: artikelbaser, databaser mm. Nedenfor findes en oversigt over dem, samt en instruktion i hvordan du logger på dem.

Henvend dig på kontoret hvis der er problemer med at få adgang.

ADGANG VIA SKOLENS NETVÆRK (IP-GENKENDELSE)

For at få adgang til disse ressourcer, skal du befinde dig på skolen og være logget på skolens netværk – så sker login til gengæld automatisk, og du skal ikke gøre yderligere for at få adgang.

Skolens bibliotek 

Lemvig Gymnasiums bibliotek rummer både skøn- og faglitteratur. Du behøver ikke være på skolen for få adgang til at søge på skolens bibliotek. 

Børsen Studienet

Børsen Studienet indeholder fuldtekst avisartikler, markeds- og virksomhedsinformation. Emner er afsætning, business, virksomhedsøkonomi, international økonomi, innovation.

Klik her for at komme ind på Børsens Studienet

Euromonitor

Euromonitor indeholder markedsrapporter og statistik, livsstils- og forbrugeranalyser på lande- og regionsniveau, herunder landerapporter på alle lande i verden, med grafer og statistik. Rapporter om landes forbrugsgoder indeholdende statistik om udviklingen indenfor de sidste 5 år, markedsandele m.v. Firmaoplysninger, temaartikler, makroøkonomiske nøgletal / statistik.

Klik her for at komme ind på Euromonitor

ADGANG VIA UNI-LOGIN

For at få adgang til disse ressourcer, skal du bruge dit UNI-login for at logge på.

Infomedia

Fuldtekst adgang til danske artikler fra landsdækkende trykte dagblade, regionale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade og magasiner samt webkilder, radio og tv fra ca. 1990 og frem. Alle kilder er søgbare i fuldtekst, men Infomedia giver ved udvalgte kilder kun adgang til det korte oversigtsformat.

Klik her for at komme ind på Infomedia

Faktalink

Faktalink er en samling artikler om samfundsrelevante og historiske emner som har bred interesse. Her finder man artikler om alt fra sport, kultur, historie, politik, IT, trends og medier og meget mere. Artiklerne er udarbejdet af professionelle skribenter, journalister, historikere m.v., med fagkundskab inden for emneområderne.

Klik her for at komme ind på Faktalink - Du logger først ind, når du har klikket dig ind på en artikel.

Forfatterweb

Forfatterleksikon over danske og udenlandske forfattere som omfatter både afdøde og nulevende forfattere. I november 2018 indeholder Forfatterweb 1127 portrætter.

Klik her for at komme ind på Forfatterweb - Du logger først ind, når du har klikket dig ind på en artikel.

Legatsøgning

Artikeldatabasen rummer artikler, som formidler om legatsøgning og redegør for mange af de forhold, som ansøgere skal tage højde for ifbm. ansøgning af fonde.

Klik her for at læse mere om legatsøgning