STX - DET ALMENE GYMNASIUM

STX er en 3-årig gymnasial uddannelse, der giver adgang til alle videregående uddannelser. STX er et godt valg, hvis du vil have en bred, alment dannende ungdomsuddannelse med højt fagligt niveau og med en eksamen, der åbner alle døre.

Uddannelsen indledes af et grundforløb, der varer 10 uger, hvorefter du fortsætter på dit studieretningsforløb. På grundforløbet vil du møde en bred vifte af fag – både de obligatoriske og de studieretningsspecifikke fag – så du i løbet af grundforløbet bliver klædt på til at vælge studieretning. På studieretningsforløbet har du med dine valg af studieretningsfag og valgfag mulighed for at tone din uddannelse i forskellige retninger. 

Her finder du generel information om de ni studieretninger, der udbydes på Lemvig Gymnasium.

Studieretninger

I slutningen af dit grundforløb skal du vælge den studieretning, som du ønsker at følge resten af din uddannelse...

Uanset om du går på STX eller HHX består grundforløbet altid af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag.

Grundforløb

Grundforløbet består af undervisning i dansk, engelsk, matematik og samfundsfag...

Her finder du generel information om de ni studieretninger, der udbydes på Lemvig Gymnasium.

Fagene (STX)

 STX-uddannelsen tilbyder både naturvidenskab, musik, sprog, samfundsfag ...

Her finder du generel information om de ni studieretninger, der udbydes på Lemvig Gymnasium.

Adgangskortet

Se mulige videregående uddannelser efter din ungdomsuddannelse ...