STUDIETURE MED LEMVIG GYMNASIUM


På Lemvig Gymnasium er uge 39 hvert år noget ganske særligt. For alle tre årgange adskiller den sig radikalt fra alle andre uger i skoleåret. Arbejdet er planlagt på følgende måde:

EUD/EUX:

Eleverne rejser til London.

3.G:

Eleverne rejser i studieretningsklasserne på studieture til udlandet. De seneste år er studierejserne gået til bl.a. München, Bruxelles, Madrid, London, Edinburgh og York.

2.G:

Eleverne tager på ekskursioner til bl.a. København, Hamburg, Bruxelles, Aschaffenburg afhængig af uddannelse og studieretning.

1.G:

Som de eneste bliver 1.g’erne tilbage på gymnasiet, men ugen adskiller sig alligevel meget fra den normale plan, idet undervisningen er opdelt i moduler og bliver tilrettelagt på en anderledes måde.

Det er en uge, hvor der bliver tid til at arbejde grundigere eller på en anderledes måde med en række vigtige emner og funktioner, man har behov for at kende til. Der lægges særlig vægt på kreative og praktiske arbejdsformer, og der er et stærkt socialt element i ugen.

DELTAGERBETALING

STUDIETURE I 3.G OG PÅ EUD/EUX:

Det tilstræbes, at elevernes egenbetaling ikke overstiger kr. 4000,- I særlige tilfælde kan beløbet hæves. Dette sker efter dialog med eleverne.

EKSKURSIONER I 2.G:

Kr. 500-1.000 afhængig af destination.

GENERELT OM EKSKURSIONER OG/ELLER STUDIETURE

Den enkelte klasses ekskursion og/eller studietur arrangeres af et hold af lærere. Turene arrangeres af lærerne med hjælp fra et rejsebureau, der er registreret hos Rejsegarantifonden. Studieturen og/eller ekskursionen arrangeres uden om skolen. I tilfælde af at en elev bliver forhindret i at deltage efter at rejsen er betalt, gælder det pågældende rejsebureaus (evt. flyselskab/hostels) regler herom for en evt. tilbagebetaling af hele eller dele af det indbetalte beløb. Det er elevens eget ansvar at sørge for rejse- og afbestillingsforsikring i forbindelse med ekskursion og/eller studietur. 

Skolen kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for en ekskursion og/eller studietur, og har ikke mulighed for at tilbagebetale penge, der er indbetalt til ekskursion og/eller studietur.