STUDIETURE MED LEMVIG GYMNASIUM


På Lemvig Gymnasium er uge 39 hvert år noget ganske særligt. For alle tre årgange adskiller den sig radikalt fra alle andre uger i skoleåret. Arbejdet er planlagt på følgende måde:

EUD/EUX:

GF1: To-dages introtur, fx til Odense
GF2: Tre-fem dages ekskursion med merkantil profil, fx til Aarhus
Studieåret: Eleverne rejser på studietur til udlandet i uge 39 

3.G:

Eleverne rejser i uge 39 med deres studieretningsklasse på studieture til udlandet. De seneste år er studierejserne gået til bl.a. Paris, Berlin, Rom ...

2.G:

Eleverne tager på ekskursioner til bl.a. København eller andre destinationer i hovedsageligt Danmark, afhængig af uddannelse og studieretning.

1.G:

Som de eneste bliver 1.g’erne tilbage på gymnasiet, men ugen adskiller sig alligevel meget fra den normale plan, idet undervisningen er opdelt i moduler og bliver tilrettelagt på en anderledes måde.

Det er en uge, hvor der bliver tid til at arbejde grundigere eller på en anderledes måde med en række vigtige emner og funktioner, man har behov for at kende til. Der lægges særlig vægt på kreative og praktiske arbejdsformer, og der er et stærkt socialt element i ugen.

DELTAGERBETALING

STUDIETURE I 3.G OG PÅ EUD/EUX:

Det tilstræbes, at elevernes egenbetaling ikke overstiger kr. 4000,- I særlige tilfælde kan beløbet hæves. Dette sker efter dialog med eleverne.

EKSKURSIONER I 2.G:

Kr. 500-1.000 afhængig af destination.

EKSKURSIONER I 1.G:

Studieretningstur i december måned 300 kr. 

GENERELT OM EKSKURSIONER OG/ELLER STUDIETURE

- På klasserådsmøderne besluttes det, hvilke lærere der rejser med den enkelte klasse.
- Klassen inddrages ikke i valget af destination, men meget gerne i programmet for turen.
- Studietursdestinationen præsenteres for klassen af rejselærerne, når alle studieture er på plads.
- Den enkelte klasses ekskursion og/eller studietur arrangeres således af et hold af lærere og i samarbejde med et rejsebureau, der er registreret hos Rejsegarantifonden.
- Studieturen og/eller ekskursionen arrangeres uden om skolen.
- I tilfælde af at en elev bliver forhindret i at deltage efter at rejsen er betalt, gælder det pågældende rejsebureaus (evt. flyselskab/hostels) regler herom for en evt. tilbagebetaling af hele eller dele af det indbetalte beløb.
- Det er elevens eget ansvar at sørge for rejse- og afbestillingsforsikring i forbindelse med ekskursion og/eller studietur. 

Skolen kan ikke holdes økonomisk ansvarlig for en ekskursion og/eller studietur, og har ikke mulighed for at tilbagebetale penge, der er indbetalt til ekskursion og/eller studietur.