Iværksætterkultur

Tilbage

Lemvig Gymnasium har en lang tradition for at undervise eleverne i iværksætterkultur og innovation. Elever på gymnasiet tilbydes hvert år en innovationscamp, hvor der er blevet arbejdet med nytænkning inden for en lang række områder. I 2015 arbejdede eleverne med at bygge møbler af genbrugstræ under vejledning af to arkitekter. I 2016 fik eleverne til opgave at nytænke nyhedsformidlingen på TV MidtVest. Innovationscampen er åben for elever på alle fire uddannelser.

Desuden er det en del af Lemvig Gymnasiums værdigrundlag, at vi vil have et godt og tæt samarbejde med egnens virksomheder og institutioner. Vi møder megen velvilje fra det lokale virksomhedsliv, hvilket giver os gode muligheder for at arbejde med innovation og iværksætteri i forbindelse med den daglige undervisning. Alle faggrupper har en plan for det eksterne samarbejde, og på STX arbejdes der med innovation i forbindelse med 3 AT-forløb, ligesom eleverne kan vælge faget på c-niveau. På HHX er faget innovation en integreret del af fagrækken, og virksomhedsbesøg og undervisning i iværksætteri er et vigtigt element i HHX-profilen.

Har man lyst til at prøve kræfter med at lave sin egen virksomhed efter tiden på gymnasiet, støtter gymnasiet også dette i samarbejde med Lemvig Kommune. Efter eksamen kan man få kontor på gymnasiet og daglig rådgivning af en ekstern konsulent/mentor, som kan vejlede en i at starte egen virksomhed. Dette er en mulighed for at starte egen virksomhed i vante rammer, i et miljø, hvor man omgås andre unge og også har mulighed for at sparre med sine tidligere lærere om udviklingen af sin egen virksomhed. Tilbuddet gælder ikke blot gymnasiets egne elever, men elever fra alle ungdomsuddannelser i området. Eneste forudsætning er, at eksamensbeviset maksimalt må være 1½ år gammelt, når man starter på forløbet.

Er du interesseret i at høre mere om muligheden for at starte egen virksomhed med base på gymnasiet, kan du kontakte afdelingsleder Kim Bisgaard (kb@lemvig-gym.dk) eller rektor Bo Larsen (bl@lemvig-gym.dk)