GLOBALISERING

I et globaliseret og foranderligt videnssamfund er tilegnelse af interkulturel viden og kompetencer vigtig, da globaliseringen har øget betydningen af at kunne aflæse og formulere budskaber i forskellige kulturelle situationer. Her er færdigheder inden for både det rent sproglige og det bredt kulturelle vigtige. 

Elevernes viden og kundskaber om globale forhold, sammenhænge og forandringsprocesser skal tillige medvirke til at sætte dem bedre i stand til at tage stilling til globale problemstillinger og agere som demokratiske borgere i en global verden, og sprog bidrager som en nøgle til at kunne forstå sig selv og sin omverden og til at kunne agere i den. 

Arbejdet med elevernes globale kompetencer skal medvirke til at belyse de globale relationer som fx handel, internationale organisationer, klima og sprog og adressere problemstillinger af global karakter, som fx klimaforandringer, fattigdom, migration, økonomisk globalisering og krig. Dette gør eleverne i stand til selv at forstå de komplekse sammenhænge, der opstår i takt med en øget globalisering.

Heraf følgende overordnede kompetenceområder:

  • Globalt medborgerskab
  • Kommunikative og interkulturelle kompetencer
  • Global bæredygtighed (økonomisk, social og økologisk)