KARRIERELÆRING

På Lemvig Gymnasium er det vigtigt for os, at eleverne bliver inspireret til en bred vifte af videregående uddannelser og jobmuligheder. Med et sådant fokus på karrierelæring håber vi at være med til at styrke eleverne frem mod de valg og de overgange, som vil møde dem, når de står med deres eksamenspapirer fra Lemvig Gymnasium. Eksamenspapirerne vil åbne mange døre, og det er vores håb, at vi ikke blot har været med til at åbne dørene, men også til at kvalificere elevernes valg af dør. Det sker i en lang række af meget forskelligartede aktiviteter:

 • Hvert år lader vi på lærernes pædagogiske dag på skift Det Rullende Universitet og VIA på Vejen overtage undervisningen. Dagen tilrettelægges som en studieretningsdag på tværs af gymnasiets årgange, så eleverne møder studerende på studier, der ligger inden for deres interessefelt. Derudover er dagen bygget op, så eleverne midtvejs får mulighed for at høre om både studieliv og om uddannelser, de selv opsøger repræsentanter for.
 • Hvert år opfordrer vi alle vores 3.g’ere og giver dem fri til at deltage i studiepraktik.
 • I undervisningen i fagene og i de tværfaglige samarbejder indgår samarbejde med en bred vifte af virksomheder og institutioner – alt lige fra kommunale velfærdsinstitutioner til museer, fra små iværksættere til Ikea, og fra forskningsinstitutioner til mediegiganter som TV2.
 • På studieretningsekskursionerne i 2.g besøger studieretningerne både relevante uddannelsesinstitutioner, organisationer og virksomheder.
 • Alle skolens merkantile gymnasieelever tilbydes deltagelse i Master Programme, for dem er virksomhedsbesøg en naturlig del af undervisningen i mange fag, og i den tværfaglige progression ligger et obligatorisk forløb med fokus på karrierelæring.
 • Vi udbyder hvert år pladser på Akademiet for Talentfulde Unge, hvor de dygtigste og mest motiverede elever kan komme igennem nøglehullet til et forløb, der i både uddannelses- og karriereøjemed kan være med til at udfordre og udforske deres talent.
 • Lemvig Gymnasium arbejder sammen med Studievalg Midt- og Vestjylland, hvorigennem eleverne får både fælles oplæg, klasseundervisning og individuel vejledning flere gange i løbet af deres tre år på Lemvig Gymnasium.
 • Fællesarrangementer er en vigtig del af studielivet på Lemvig Gymnasium. Det samler alle elever om alt lige fra journalisters foredrag om aktuelle politiske emner over forskeres præsentationer af naturvidenskabelige landvindinger og tidligere elevers oplæg om deres vej til det rigtige studium til konservatorieelevers imponerende koncerter. Her får eleverne smagsprøver på fag og emner og på personer, der brænder for dem.
 • Også i forbindelse med gymnasiets arbejde med elevernes globale kompetencer er karrierelæringen en naturlig sidegevinst; det bliver her tydeligt, at mange arbejdspladser og mange problemstillinger i samfundet netop kræver folk med globale kompetencer.
 • Hvert år i november overtager alle eleverne i 2. g en undervisningsdag i kommunens 9. klasser. De underviser i fag inden for deres studieretning og arbejder forud for dagen med didaktiserings- og formidlingsopgaven. Dagen er således både en brobygningsdag for 9. klasserne og for lærerne, en studieretningsdag for vores elever og en karrieredag, hvor eleverne får lov at se, hvordan de befinder sig i en formidlerrolle.
 • Med både en innovationsstudieretning på hhx, innovation som en del af det tværfaglige samarbejde på stx, og med et tilbud om skolens egen innovationlinje for alle elever sættes der masser af fokus på faglighedernes anvendelse i praksis.
 • Lemvig Gymnasium arbejder sammen med Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium i Tarm om et årligt talentsamarbejde, der går på skift mellem fakulteterne. Således får eleverne i løbet af deres tre år på skolen mulighed for at komme tæt på journalister og andre skribenter, på politikere og debattører og på naturvidenskabelige forskere og deres aktuelle problemstillinger.
 • Eleverne får mulighed for at deltage i diverse tilbud, som Lemvig Gymnasium udbyder i samarbejde med andre gymnasier. Det gælder fx sprogcamp inkl. besøg på internationale virksomheder og den årlige kordag, hvor eleverne møder dygtige solister og dirigenter.
 • Lemvig Gymnasium har desuden et stærkt karrierelæringsfokus, når vi i samarbejde med Klimatorium, Aarhus Universitet og VIA (Ingeniøruddannelserne i Horsens) stiller skarpt på klimaudfordringer.