FASTHOLDELSESSTRATEGI

På Lemvig Gymnasium består fastholdelsesstrategien af flere elementer. De spiller hver især en vigtig rolle i skolens overordnede fastholdelsesstrategi. De enkelte elementers vægt varierer meget fra sag til sag; det er vigtigt at nå netop den enkelte elev og i mødekomme individuelle behov.

  • Studievejledningen: Hver elev har tilknyttet én af skolens fire studievejledere. Studievejlederne afholder obligatoriske trivselssamtaler og i øvrigt samtaler efter behov.
  • Netwerk: Lemvig Gymnasium er med i Ventilens projekt Netwerk, som sætter fokus på elevernes sociale og mentale trivsel.
  • Et team bestående af to af klassens lærere følger klassen, indberetter om klassen på lærerforsamlinger, taler klasserumskultur med klassen, medvirker ved udvalgte sociale arrangementer i klassen (hyttetur, introfest mv.) mv.
  • Teamlederen gennemfører årsafslutningssamtaler med elever på 1. og 2. årgang på stx og hhx. Her er fokus på trivsel og studievaner.
  • Administrationen fører ugentligt statistik over fravær og forsømmelser. Elever med for stort fravær (fx 2 skriftlige afleveringer) indkaldes til samtale.
  • Lemvig Gymnasiums læsevejleder screener alle elever ved skolestart og følger op på screeningerne med tilbud om kurser og hjælpemidler i forskellig udstrækning.
  • Lemvig Gymnasiums mentor tilbyder hjælp til at rammesætte skolearbejdet og tid til samtaler.
  • Ved elever, der er under 18 år, er der tæt kontakt og samarbejde med hjemmet.