Skriftlighed (STX)

Tilbage

Struktur for større skriftlige opgaver og tværfagligt samarbejde

Alle elever kan se en oversigt over det skriftlige arbejde i Ludus, hvor lærerne koordinerer opgaver med henblik på en jævn arbejdsfordeling for alle. Desuden er der større skriftlige opgaver og tværfaglige opgaver på alle tre årgange – se oversigten herunder. Eleverne kan med fordel orientere sig i deres tværfagligheds-OneNote, hvor alle vejledninger, evalueringer, formelle dokumenter mv. til de enkelte tværfaglige forløb og opgaver ligger.

1.g

Tidspunkt Type Fag Uddannelsestid
(timer á 60 min.)
Produkt Elevtid (timer á 60 min.)
Uge 45-49, færdiggøres i grundforløbet. Forløb om unge og sociale medier Samfundsfag og dansk 45 Skriveøvelser frem mod kronik-genren Op til 5
Foråret Tværfagligt forløb i dansk og historie – afsluttes med danskhistorieopgaven Dansk, historie 34 individuel opgave på max 8 sider

Fokus på skriveprocessen, taksonomien i underspørgsmålene, opgavegenren, formalia og faglig formidling

12
Juni Mundtligt forsvar af danskhistorieopgaven Dansk, historie Individuel mundtlig årsprøve 20 min.

 

2.g

Tidspunkt Type Fag Uddannelses-
tid (á 60 min.)
Produkt Elevtid (timer á 60 min.)
September-oktober Opgave i faglig formidling med udgangspunkt i studieretningsturen Studieretningsfag og dansk Minimum 30 Artikel/Pjece el. lign. 5 timer
November-december. Innovationsforløb Afhængig af studieretning:

På naturvidenskabelige studieretninger arbejder to naturvidenskabelige fag sammen (evt. inkl. idræt): MA/Fy, BI/id, BT

På samfundsvidenskabelige studieretninger arbejder samf. sammen med engelsk eller dansk: SA/EN

På sproglig studieretning arbejder tysk sammen med samfundsfag TY/Sa

På musisk studieretning arbejder musik sammen med engelsk eller dansk: MU/DA

48 Indledning med problemformulering og problemstillinger, metodeafsnit og talepapir + mundtlig fremlæggelse 5 timer
Marts-maj Studieretningsopgave 2.a: BT/DA (SP/NR) og  Fy/DA (JV/NR)

2.b: BI/DA (PS/FM)

2.c: SA/DA (AG/HA)

2.d: TY/SA (SM/FM) og MU/HI (JB/EM)

 

20 Stor skriftlig opgave som stilles af lærerne. Kravene skærpes til informationssøgning og opgavens formalia og metode/videnskabsteori 8
Juni Mundtlig årsprøve i SRO SRO-fag Mundtlig formidling og talepapirsgenren. Obs på indarbejdelse af feedback.

 

3.g

Tidspunkt Type Fag Uddannelses tid (á 60 min.) Produkt Elevtid (á 60 min.)
Uge 40-44 Opgave i faglig formidling Studietursfagene og dansk 30 Artikel 5 timer
Inden 1. december Skriftlighedsforløb i dansk Dansk 12
November-april Studieretningsprojekt 19/11: Orientering for alle 3.g-elever om studieretningsprojektet. Eleverne skal have valgt fag og område senest d. 9/12. Den 16/12 er eftermiddagen afsat til  vejledning om områdevalg. Skriveperioden begynder d. 23/3. Opgaven skal afleveres senest den 3/4 2020 kl. 14.00 på kontoret. 2 fag: Mindst ét studieretningsfag og ét fag på A-niveau. Dækkes begge krav af det ene fag, kan eleven frit vælge andet fag blandt de fag, eleven har. Undtagelsesvist kan SRP skrives i ét fag alene. (50: 20 timer er undervisningstid, 30 timer er fordybelsestid) Individuel, skriftlig opgave. Stilles af lærerne. Ifølge vejledningen på ca. 15-20 sider. 30
Mundtlig eksamen i SRP. Mundtlig eksamen i Studieretningsprojektet – uddybning af undersøgelsen i projektet. Elevens SRP-fag Mundtlig eksamen i SRP’en

 

Links: