Skriftlighed (HHX)

Tilbage

Struktur for større skriftlige opgaver.

Alle elever kan se en oversigt over det skriftlige arbejde i Ludus, hvor lærerne koordinerer opgaver med henblik på en jævn arbejdsfordeling for alle. Desuden er der større skriftlige opgaver og tværfaglige opgaver – se oversigten herunder.

2g:
Her skal eleverne skrive Studieretningsopgaven (SRO) i foråret.

3g:
Her skal eleverne skrive Dansk/historie-opgave (DHO) i efteråret.
Derudover skal eleverne skrive Studieområdeprojektet (SOP) i foråret.

Vejledninger til større skriftlige opgaver:

Skolens egen vejledning til SOP’en findes på Studieområdeprojektet vejledning
Ministeriets vejledning til Studieområdet findes her