Skriftlige opgaver

Tilbage

Skriftlighed er et kerneområde inden for gymnasiets pædagogiske arbejde. Alle lærere og fag bidrager til udviklingen af elevernes skriftlige kompetencer.

  1. Lærerne koordinerer det skriftlige arbejde og undervisning i skriftlighed med udgangspunkt i gymnasiets progressionsplan for skriftlighed. Klassernes teamlærere er koordinatorer for dette. Skriftlige opgaver planlægges og registreres på Ludus med henblik på at fordele arbejde jævnt over året for alle elever.
  2. Alle elever i 1. og 2.g har omlagt en del af deres skriftlige hjemmearbejde til skrivetimer på skolen. Skrivetimerne placeres som ekstra timer i skemaet, hvor faglæreren tilrettelægger skriftligt arbejde under supervision.
  3. Skolen tager hånd om, at alle elever får afleveret deres skriftlige arbejde til tiden. Problemer med at aflevere skriftlige opgaver må ikke blive større end at det forsømte kan indhentes. Derfor er skolen meget opmærksom på forsømmelser af skriftlige opgaver. Hvis en elev er kommet bagud med det skriftlige arbejde, henviser skolen til obligatorisk skriveværksted, “Pit Stop”, efter skoletid. Læs mere herom i organisationsplanen

Herunder kan du se progressionsplanen og læse mere om tankerne bag vores arbejde med ny skriftlighed på Lemvig Gymnasium.

Materialet er udarbejdet af Signe Mølby og Tine Lisby og efterfølgende godkendt af pædagogisk råd. Progressionsplanen skal opfattes som et dynamisk dokument, der udvikler sig med skolen.

Introduktion til ny skriftlighed + begrebsforklaringer
Overordnet progression for det skriftlige arbejde den mundtlige fremlæggelse og videnskabsteorien frem mod studieretningsprojektet på stx
Almene skrivekompetencer – en oversigt
Idekatalog – hvilke opgavetyper træner hvilke kompetencer