Samarbejdspartnere

Tilbage

I Lemvig Gymnasiums mål hedder det bl.a., at vi gerne vil “være et godt og åbent gymnasium, som gennem undervisning og oplevelser kan dimittere livsduelige og dygtige unge til en fremtid, som de har lyst til at være med til at forme”, at vi gerne vil “være i samspil med den egn, som skolen betjener, og have betydning for egnens udvikling”, og at vi gerne vil “have gode internationale kontakter, som kan forberede eleverne på at skulle deltage i en verden under stærk forandring.”

Derfor er det vigtig for os at have eksterne samarbejdspartnere – både lokalt, nationalt og globalt – , der giver os og vores elever mulighed for at være i samspil med den pulserende virkelighed uden for skolen – både på virksomhedsniveau, kulturelt, samfundsmæssigt og på det globale plan. Det sætter skolefagene i perspektiv og bidrager med praktisk anvendelse af den viden, som eleverne tilegner sig på skolebænken. Samtidig kan eleverne på baggrund af netop deres tilegnede fagligheder tilføre nye perspektiver til den virkelighed de møder uden for skolen. Samarbejdet med eksterne samarbejdspartere kan således rumme et stort potentiale i forhold til elevernes karrierekompetencer, globale kompetencer, innovative kompetencer, faglige kompetencer generelt og – som det hedder i vores mål – kan det være med til at “give forståelse for, at egentligt liv består i at mødes.”

Cheminova – FMC Corporation

Christinelyst og Klinkby

Fra øverste hylde – filmproduktioner om naturvidenskabelige emner

Geopark Vestjylland

Gymnasium Michelstadt, Michelstadt, Tyskland

Klimatorium

Kronberg-Gymnasium, Aschaffenburg, Tyskland

Lemtorpskolen

Lemvig Kommune

Region Midtjylland

Ringkjøbing Gymnasium

Thyborøn Skole

Vestjysk Gymnasium i Tarm

VIA University College – ingeniøruddannelserne i Horsens

Aarhus Universitet