Lokalt Uddannelsesudvalg

Tilbage

Skolen har nedsat et lokalt uddannelsesudvalg for eud og eux merkantil. Udvalget rådgiver skolen om erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser samt uddannelsesbehov centralt og lokalt. Udvalget er bindeled mellem skole og erhvervsliv og har derudover følgende arbejdsområder:

 • LUU rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde
 • LUU indstiller valgfag af lokal betydning
 • LUU virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked
 • LUU skal sammen med det faglig udvalg virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder
 • LUU skal virke for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling.
 • LUU godkender praktiksteder (afgør om virksomheden kan gennemføre praktik i overensstemmelse med reglerne og give et tilfredsstillende oplæringsforhold)
 • LUU godkender forlængelse og afkortning af uddannelsestiden

Medlemmerne af det lokale uddannelsesudvalg er udpeget for en 4-årig periode, som følger kommunalvalgene. Medlemmer udpeges af de organisationer som er repræsenteret i det faglige udvalg (HK, DI og Dansk Erhverv) suppleret af en repræsentant fra henholdsvis lærere, elever og ledelse og evt. kommunalbestyrelsen.

Medlemmerne af det lokale uddannelsesudvalg er:

 • Susanne Sommerlund (HK)
 • Gitte Dahl Stagis (Lemvig Kommune)
 • Mette Østergaard (Dansk Erhverv)
 • Andy Ole Madsen (Lemvig Kommune)
 • Rektor Bo Larsen
 • EUD/EUX-koordinator Mia Kongerslev Kruse
 • Elevrepræsentant Christian Riis Madsen
 • Plads for DI: Vakant