Forsøg med udvidet adgang til GF1

Tilbage

Undervisningsministeriet igangsætter uddannelsesforsøg, så udbydere af erhvervsuddannelser får udvidet muligheden for at optage unge på grundforløbets 1. del.

Forsøget medfører, at gruppen af unge, som har adgang til grundforløbets 1. del (GF1) i 2018 udvides, så unge uden uddannelsesaftale kan påbegynde senest i august måned 2018 to år efter de har opfyldt undervisningspligten efter folkeskoleloven eller har afsluttet undervisningen i 10. klasse. Disse unge, der kan påbegynde senest august måned to år efter, kan desuden have modtaget undervisning på en produktionsskole af mindst et års varighed rettet mod en erhvervsuddannelse eller gennemført et år af en gymnasial uddannelse.

Kriterier for optagelse
Skolen har fastlagt følgende kriterier for optagelse:

Da optaget er kvotebelagt, sikres det i forbindelse med optag (ved indmeldelsessamtale med en studievejleder), at eleven har behov for at blive yderligere afklaret og styrket i forhold til uddannelsesvalg og danskkundskaber. Eleven skal endvidere være motiveret for deltagelse på GF1. Er disse betingelser opfyldt, optages eleverne efter først-til-mølle-princippet.