GRUNDFORLØB (HHX)

Efter gymnasiereformen i 2017 starter alle vores HHX-elever på et grundforløb af 10 ugers varighed. Noget nyt i gymnasiereformen er, at eleverne ikke længere skal vælge studieretning, når de søger om optagelse. I stedet skal de bruge de første tre måneder på grundforløbet, hvor de ”snuser” til alle studieretningerne. Omkring efterårsferien vælger eleverne så hvilken retning de vil være på resten af de tre år på gymnasiet.

På grundforløbet vil eleverne møde dels en række af de obligatoriske fag: dansk, matematik, engelsk, informatik og samfundsfag, dels nogle af de fag, der kendetegner de forskellige studieretninger, som eleverne senere skal vælge i mellem. Det gælder de økonomiske fag: afsætning virksomhedsøkonomi og international økonomi, der alle indgår i det økonomiske grundforløb. Det gælder sprogfagene tysk, fransk eller spansk afhængig af elevens forhåndstilkendegivelse samt faget almen sprogforståelse.

Almen sprogforståelse er et fag, der skal give eleverne en sproglig værktøjskasse, som de kan tage med ud i alle de sproglige fag inkl. dansk. Både almen sprogforståelse og det økonomiske grundforløb afsluttes på grundforløbet med en intern prøve.

I løbet af grundforløbet vil eleverne blive screenet i forskellige fag og kompetencer. Det gælder fx matematik, grammatik og læsning. Screeningerne danner baggrund for den vejledning, som studievejlederne vil give forud for den enkelte elevs studieretningsvalg. Vejledningen vil foregå som individuelle samtaler med elevens tilknyttede studievejleder og vil endvidere have fokus på studiekompetencer og på trivsel.

Ikke mindst er der i grundforløbet fokus på netop trivsel og det at komme godt i gang på en ny skole. I vores intro-program indgår forskellige sociale aktiviteter – teambuildingsdag, kreativ dag, sprogdag, studieretningscafé, introfest mv. I uge 39 har 1. årgang skolen for sig selv, da 2. og 3. årgang er på studierejser. Det giver en helt særlig stemning på skolen, og fagene lægges i blokke, hvilket giver mulighed for alternativ tilrettelæggelse af undervisningen med diverse ryste-sammen-aktiviteter. Vi er på Lemvig Gymnasium desuden med i Projekt Netværk, der giver os nogle redskaber til at arbejde med klassekultur og elevtrivsel. Det drejer sig fx om faste makkerskaber, faste gruppekonstellationer, faste siddepladser osv.

Grundforløbet på Lemvig gymnasium er således 10 uger, hvor eleverne gerne skulle komme til at føle sig rigtig godt tilpas på deres nye skole, hvor de gerne skulle få en fornemmelse for, hvad det vil sige at være gymnasieelev – hvad det giver, og hvad det kræver – og det er 10 uger, hvor de gerne skulle blive klædt godt på til at foretage deres valg af studieretning.

TIDSPLAN FOR GRUNDFORLØBET (STX)

Uge 32 Første skoledag. Introduktion til skolen, fagene og studievejledning.
Fredag: Særligt arrangement i billedkunst, musik, case eller
virksomhedsbesøg hele formiddagen.
Uge 33 En dag med teambuilding på Bovbjerg Fyr
Uge 34 - 37 Almindelig undervisning. Fællesarrangementer for hele skolen og
introfest for hele skolen fredag i uge 35.
Uge 38 Vejledningssamtaler om valg af studieretning. Fyraftensmøde for
forældre og elever om studieretninger
Uge 39 Altid noget helt særligt på Lemvig Gymnasium! Første årgang har
hele skolen for sig selv mens 2. og 3.g er på studieture. 1.g har et
særligt skema med fagblokke, fællesarrangementer, overnatning og
anderledes undervisning. Der er også besøg fra Studievalg Danmark i
denne uge, der har fokus på valg af studieretning.
Uge 41 Valg af studieretning.
Uge 45 Start på studieretningerne i nye klasser.