Klimastudent

Tilbage


Lemvig Gymnasium gennemfører i årene 2020-23 projektet Klimastudent med støtte fra Region Midt og i samarbejde med Klimatorium, VIA og Aarhus Universitet.
VIA, AU og Lemvig Gymnasium vil i samarbejde med Klimatorium i Lemvig undervise unge på naturvidenskabelige studieretninger i analyse af klimaudfordringer og hvordan der arbejdes innovativt og tværfagligt med at løse disse udfordringer inden for moderne videnskab og ingeniørfagene. Projektet har til formål at bevidstgøre de unge om karrieremuligheder inden for klimaområdet, klimaudfordringernes tværfaglige karakter og hvordan der arbejdes med at finde løsninger på klimaudfordringerne. Via en række undervisningsforløb med inddragelse af Klimatoriet, ingeniører, forskere og studerende inden for STEM-fagene på AU (iCLIMATE) og på VIAs uddannelse til forsyningsingeniør vil eleverne på naturvidenskabelige studieretninger på Lemvig Gymnasium få en naturvidenskabelig studentereksamen med klima-profil og karrierelæring ift. klimaudfordringer.

Vi ønsker…

  • At bevidstgøre om arbejdet med løsninger på klimaudfordringer
  • At styrke karrierelæring ift. uddannelser der arbejder med klimaudfordringer
  • At styrke søgning til STEM-fagene
  • At styrke unges bevidsthed om innovative løsninger på klimaudfordringer
  • At styrke unges bevidsthed og viden om klimaudfordringer og -løsninger på globalt plan

I alle forløbene skal der indgå samarbejde med og besøg på en videregående uddannelse eller besøg fra en forsker.

Om muligt inddrages endvidere private virksomheder i undervisningsforløbene.

Eleverne skal i løbet af deres tre år på stx således opleve en stærk profilering af deres studieretning i forhold til klimauddannelser og klimaforskning. Undervisningsforløbene formidles på en afslutningskonference og via de skolebaserede kurser, som Lemvig Gymnasium vil udbyde i samarbejde med AU, VIA og Klimatorium.

Projektet har i øvrigt en international dimension, hvor eleverne skal styrkes i deres internationale udblik på klimaudfordringerne. Eleverne skal opleve, hvordan der arbejdes med klimatilpasning på globalt plan, og hvilke store regionale forskelle der er i forhold til klimaændringerne og løsningsmulighederne. Klimaet kommer derfor i fokus på studierejser og udvekslinger. I samarbejde med Klimatorium planlægger vi at starte på udvekslinger og samarbejde med en partnerskole i Nelson, New Zealand.

Klimastudent 2020 – pjece

Undervisningsforløb (tilføjes efterhånden, som de gennemføres 2020-2023)
Klimavejen
Thyborøn – fremtidens klimaflygtninge

Kontaktoplysninger
Rektor Bo Larsen bl@lemvig-gym.dk
Uddannelsesleder Signe Mølby sm@lemvig-gym.dk