Informationsindsamling på EUD/EUX

Tilbage

Informationsindsamling angående resultater EUD og EUX

I erhvervsuddannelsesbekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1010 af 22/09 2014) findes der i § 8 bestemmelser angående informationsindsamling af skolens resultater. Blandt andet skal man ”dokumentere resultater af indsatsen for at øge elevernes gennemførelse”.

Status ved afslutningen af GF1 er følgende:

  • Alle de 7 elever, der startede på GF1 august 2015, afsluttede GF1 januar 2016.
  • 2 elever ”udefra” kom efter skolestart august 2015 til som nye elever og afsluttede ligeledes GF1 januar 2016.
  • De i alt 9 elever startede alle på GF2. Hertil kom yderligere 2 elever, således at det samlede antal elever på GF2 nu er 11 elever. De er fordelt således, at 6 elever er på EUX og 5 elever på EUD.

Konklusionen er, at skolen er meget tilfreds med resultatet af anstrengelserne med at fastholde eleverne på GF1. Vi vil løbende følge udviklingen på GF2 og for EUX-elevernes vedkommende også på studieåret.

Endvidere står der i § 8, at dokumentationen skal indgå ”i grundlaget for skolens selvevalueringer”. Selvevalueringerne sker i forbindelse med følgende aktiviteter:

  • Løbende teammøder for lærerne på EUD og EUX og med regelmæssig deltagelse af repræsentant for ledelsen.
  • Mus-samtaler med ledelsen.

Selvevalueringerne foregår på grundlag af Den lokale undervisnings- og bedømmelses-plan, hvor der især tages udgangspunkt i afsnittene om det pædagogiske udgangspunkt og undervisnings- og arbejdsformer. Undervisnings- og bedømmelsesplanen kan ses på linket nedenfor:

Læs den lokale undervisnings- og bedømmelsesplan for EUD og EUX