GRUNDFORLØB (STX)

I 1.g starter du med 11 ugers grundforløb, der skal gøre det lettere for dig at vælge den studieretning, du ønsker. Det er muligt at vælge en studieretning inden for de fire hovedområder: Naturvidenskab, samfundsvidenskab, musik og sprog. 

Grundforløbet er ens for alle, og du vil møde kendte fag som dansk, matematik og engelsk, men også blive introduceret til fag, der kendetegner de studieretninger og valgfag, du senere kan vælge imellem, så som biologi, bioteknologi, naturgeografi, sprog, fysik og kemi. Omkring efterårsferien vælger du, hvilken retning du vil være på resten af de tre år på gymnasiet.

I grundforløbet har vi også fokus på din trivsel og Lemvig Gymnasium er med i Projekt Netwerk, der giver os nogle redskaber til at arbejde med klassekultur og elevtrivsel. Dine teamlærere vil sørge for, at du på første skoledag møder ind til en ny klasse, hvor der fx er taget hånd om faste pladser, faste makkerskaber og faste grupper, og teamet vil løbende lave nye konstellationer, så du lærer dine klassekammerater at kende i trygge fællesskaber. 

Grundforløbet på Lemvig Gymnasium er således ca. tre måneder, hvor du gerne skulle komme til at føle dig rigtig godt tilpas på din nye skole, og hvor du gerne skulle få en fornemmelse for, hvad det vil sige at være gymnasieelev – hvad det giver, og hvad det kræver – og det er tre måneder, hvor du gerne skulle blive klædt godt på til at foretage dit valg af studieretning.

TIDSPLAN FOR GRUNDFORLØBET (STX)

Uge 32 Første skoledag. Introduktion til skolen, fagene og studievejledning.
Fredag: Særligt arrangement i billedkunst, musik, case eller
virksomhedsbesøg hele formiddagen.
Uge 33 En dag med teambuilding på Bovbjerg Fyr
Uge 34 - 37 Almindelig undervisning. Fællesarrangementer for hele skolen og
introfest for hele skolen fredag i uge 35.
Uge 38 Vejledningssamtaler om valg af studieretning. Fyraftensmøde for
forældre og elever om studieretninger
Uge 39 Altid noget helt særligt på Lemvig Gymnasium! Første årgang har
hele skolen for sig selv mens 2. og 3.g er på studieture. 1.g har et
særligt skema med fagblokke, fællesarrangementer, overnatning og
anderledes undervisning. Der er også besøg fra Studievalg Danmark i
denne uge, der har fokus på valg af studieretning.
Uge 41 Valg af studieretning.
Uge 45 Start på studieretningerne i nye klasser.

Du får et netværk fra starten

En start på Lemvig Gymnasium betyder også nye klassekammerater og en anderledes hverdag. For at hjælpe klasserne godt i gang socialt bruger skolen konceptet Netwerk, som oprindeligt er udviklet til at modvirke ensomhed blandt unge.

På første skoledag vil du blive mødt af navneskilte på bordene og du vil få en fast ”makker” som blandt andet vil tage noter og kopier til dig, hvis du ikke er i skole.

I timerne vil klassen også arbejde med ”netwerksgrupper”, som lærerne bruger, når I har gruppearbejde. Du vil også skulle skrive opgaver om din skolestart.

Vores elever er generelt meget glade for denne ordning.