ØKONOMI STUDIERETNING

… for dig, der er interesseret i økonomi, både i virksomheder og på internationalt plan

Virksomhedsøkonomi A og International økonomi A

Her får du virksomhedsøkonomi og international økonomi på A-niveau. Med denne studieretning klæder vi dig godt på, så du som kommende handelsstudent både har forståelse for den lille økonomi i en virksomhed og for den større samfundsøkonomi. Denne ses desuden i et nationalt og et internationalt perspektiv. Vi arbejder altså med at forstå økonomi på flere niveauer med det formål at undersøge, hvordan den gensidige påvirkning er, fx: Hvilken betydning får en international økonomisk krise for en dansk virksomheds evne til at skabe overskud?

Studieretningen giver dig en bred forståelse af økonomi: du bliver både dygtig til at analysere en virksomheds økonomiske situation samt forstå, hvordan forskellige økonomiske værktøjer kan anvendes til at styre et samfund – nationalt og internationalt. Studieretningsfagene bygger særligt bro til samfundsfag, og supplerer rigtig godt til forståelsen af, hvilken betydning økonomiens udvikling har for et samfund, virksomhederne og husholdningerne.

På økonomistudieretningen kunne vi fx spørge os selv …

  • Hvordan påvirkede hjælpepakkerne under Corona-pandemien virksomheders og samfundets økonomi? 
  • Hvilken pengepolitik skal der føres, hvis Nationalbanken ønsker at dæmpe borgernes forbrug?
  • Hvilken indflydelse har det på IKEA, at EU stiller større krav om miljøhensyn?
  • Hvilken betydning har den danske eksportsektor for udviklingen i dansk økonomi? 
  • Hvordan kan staten bedst påvirke og hjælpe Danmarks eksportvirksomheder?

"En elev siger ..."

"Jeg forstår betingelser for økonomisk udvikling i rige og i fattige lande. Det er interessant at undersøge, hvordan danske virksomheder påvirkes af nationale og internationale politiske beslutninger."

Økonomisk studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Virksomhedsøkonomi A A A    A
International økonomi A A A A
Dansk A A A A A
Engelsk A A A A
Afsætning B B B B  
Historie B    
Kulturforståelse C eller innovation C      C  
Informatik C C C    
Samfundsfag C      
Erhvervsjura C       C
Erhvervscase      
Økonomisk grundforløb C      
Almen sprogforståelse C      
Idræt X      
2. fremmedsprog
Tysk B, fransk A el. spansk A
A/B  A/B  A/B 

Studieretningsfag

På studieretningen ØKONOMI har du
virksomhedsøkonomi og international økonomi
på A-niveau.

Valgfagsmuligheder

Tysk A 
Matematik A
Afsætning A
Innovation C
Idræt C
Latin C
Markedskommunikation C
Kulturforståelse C
Filosofi C
Psykologi C