KOMMUNIKATION STUDIERETNING

... for dig der har interesse i sprog, kultur og samfundsforhold

Afsætning A og Fransk A eller Tysk A

Her får du Afsætning på A-niveau og enten Fransk eller Tysk på A-niveau. På denne studieretning kommer du til at arbejde med markedsføring og du vil opnå viden om forbrugere og virksomheder. Vi undersøger forbrugsvaner og kigger på, hvordan virksomhederne forsøger at påvirke forbrugerne. I kombinationen med Tysk A eller Fransk A arbejder vi med markedsføring i et mere internationalt perspektiv. Vi undersøger, hvordan virksomheder skaber overskud og arbejder casebaseret i tæt kontakt med erhvervslivet. 

I studieretningen er sprog, kultur og samfundsforhold tæt forbundne. Gennem sprogundervisningen vil du få indblik i kulturforskelle og deres betydning for et succesfuldt samarbejde. Du vil opnå kendskab til internationale virksomheder, og hvordan de kommunikerer med markedet, men også hvordan du skal kommunikere med virksomhederne og folk fra andre lande. I sprogundervisningen arbejder vi med både den mundtlige og skriftlige kommunikation, og du lærer at tale, skrive, forstå og læse fremmedsprog. 

På kommunikationsstudieretning kunne vi fx spørge os selv …

  • Hvilke hensyn skal vi tage til kulturelle forskelle når vi skal afsætte vores varer på et udenlandsk marked?
  • Hvordan henvender vi os når vi fx skal forsøge at kommunikere med det tyske erhvervsliv?
  • Hvilke normer skal vi være særligt opmærksomme på, både på skrift og i tale, når vi i arbejder i forskellige kulturelle, samfundsmæssige og erhvervsmæssige sammenhænge?
  • Hvorfor fungerer Aldis forretningsmodel på det tyske marked men ikke på det danske?

"En elev siger ..."

Jeg kan godt lide, at jeg på studieretningen arbejder med kommunikation på mange måder - både gennem sprogundervisningen og også i afsætning, hvor vi arbejder med hvordan virksomheder henvender sig på den smarteste måde, når de vil afsætte deres varer”

Kommunikation studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
Tysk A A A    A
Afsætning A A A
Dansk A A A A A
Engelsk A A A A
International økonomi B    B B B  
Virksomhedsøkonomi B  
Historie B     B
Informatik C C C    
Samfundsfag C      
Erhvervsjura C       C
Erhvervscase      
Kulturforståelse C eller innovation C      
Almen sprogforståelse C      
Økonomisk grundforløb C      
Idræt      

Studieretningsfag

På studieretningen KOMMUNIKATION 
har du Afsætning A
og enten Fransk A eller Tysk A.

Valgfagsmuligheder

Matematik A
International økonomi A
Virksomhedsøkonomi A
Innovation C
Idræt C
Latin C
Markedskommunikation C