INTERNATIONAL MARKETING STUDIERETNING

… for dig, der gerne vil forså det globale marked

International økonomi A og Afsætning A

Her får du international økonomi og afsætning på A-niveau. Studieretningen tones markant med et internationalt sigte, hvor vi arbejder fokuseret med, hvordan en virksomhed skal kunne forstå og indgå på et udenlandsk marked. Du vil få indgående viden om internationale samfundsøkonomiske forhold, som er afgørende for danske eksportvirksomheder, når de skal afsættes deres produkter uden for hjemmemarkedet. Du vil få forståelse for de betingelser som er afgørende for en positiv økonomisk udvikling i rige såvel som i fattige lande.

Studieretningen bidrager således med viden på det mikro- og makroøkonomiske niveau. Du vil opleve at få indsigt i både samfundforhold og i virksomheders strategi, så du som handelsstudent bliver klog på, hvordan en virksomhed bedst muligt omfavner samfundsforhold samt forbrugerne for at kunne afsætte sine produkter på et internationalt marked. Studieretningsfagene lægger sig tæt op ad flere fag såsom samfundsfag, markedskommunikation og kulturforståelse. 

På den internationale økonomistudieretning kunne vi fx spørge os selv …

  • Hvilket eksportmarked vil være mest attraktivt for Shaping New Tomorrow at trænge ind på? 
  • Hvilke tilpasninger skal Lagkagehuset foretage sig for at kunne begå sig på det tyske marked?
  • Hvilken betydning får internationale miljøaftaler for danske eksportvirksomheder?
  • Hvilke faktorer påvirker Bestsellers handel med udlandet?
  • Hvordan påvirker internationale handelsaftaler den danske eksportsektor?

"En elev siger ..."

”Jeg forstår grundlæggende betingelser for økonomisk udvikling i forskellige typer af økonomier og det er interessant at arbejde med danske eksportvirksomheder og undersøge deres muligheder og udfordringer i hele verden."

International marketing studieretning

  Grundforløb    1.g efter
grundforløbet 
2.g  3.g
International økonomi A A A A    A
Afsætning A A A
Dansk A A A A A
Engelsk A A A A
Virksomhedsøkonomi B    B B B  
Historie B    
Kulturforståelse C eller innovation C      C  
Informatik C C C    
Samfundsfag C      
Erhvervsjura C       C
Erhvervscase      
Økonomisk grundforløb  C      
Almen sprogforståelse C      
Idræt X      
2. fremmedsprog
Tysk B, fransk A el. spansk A
A/B A/B  A/B 

Studieretningsfag

På studieretningen INTERNATIONAL MARKETING 
har du international økonomi
og afsætning på A-niveau.

Valgfagsmuligheder

Matematik A
Tysk A 
Virksomhedsøkonomi A
Innovation C
Idræt C
Latin C
Markedskommunikation C
Kulturforståelse C
Filosofi C