NEWSROOM

I skoleåret 2019/20 arbejder Lemvig Gymnasium sammen med Ringkøbing Gymnasium og Vestjysk Gymnasium i Tarm om et talentprogram for elever med interesse for journalistik. 

Eleverne skal i efteråret 2019 arbejde med forskellige journalistiske genrer og med journalistikkens vilkår, muligheder og rolle. De mødes på tværs af gymnasierne på i alt fire workshops dels på de tre gymnasier, dels på en tur til Århus, hvor eleverne besøger Journalisthøjskolen og et mediehus.

Eleverne vejledes af dansklærere fra de tre gymnasier, samt af journalister – bl.a. Anders Agger, af journaliststuderende og undervisere på journalisthøjskolen.

Tovholdere på projektet på Lemvig Gymnasium er Niels Ankerstjerne og Signe Mølby.