HHX – MASTER PROGRAM

HHX Master Program er for elever som ønsker at højne det faglige niveau i økonomifagene og som samtidig søger at være up to date med udviklingen i fremtidens vækstmarkeder. Programmet henvender sig til elever på HH2 og HH3. Formålet med HHX Master Program er at hjælpe elever med at få bedre plads til at udfolde deres talent, så de kan udnytte deres potentiale til fordel for deres egne fremtidsmuligheder og samfundet som helhed. HHX Master Program er et samarbejde mellem AU-HIH, Struer Statsgymnasium og Lemvig Gymnasium.

Programmet foregår i en trænings-camp og er opdelt i 6 moduler af hver en dags varighed på Århus Universitet (Herning), hvor der arbejdes koncentreret og dybtgående med emner indenfor nationaløkonomi, ledelse og marketing.

Det forventes af deltagerne, at de er indstillet på et højt niveau af engagement – og er villige til at deltage åbent i debatten og arbejde seriøst med case opgaverne. Undervisningen foregår på engelsk eller dansk

Udvælgelsen af de 30 studerende som HHX Master Program har plads til, sker på baggrund af både fagligt niveau og andre kvalifikationer.
Lektionerne ligger indenfor normal undervisningstid, og eleverne vil blive undervist af studerende, undervisere og forskere fra Århus Universitet. Lektionerne kommer til at foregå hos AU-HIH i Herning.