AKADEMIET FOR TALENTFULDE UNGE

Akademiet er et to-årigt forløb for gymnasieelever (STX), der har evner og lyst til at blive præsenteret for mange forskellige faglige udfordringer og forberede sig til en akademisk karriere.

Med base i Herning og Aarhus deltager eleverne i workshops og foredrag inden for såvel naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

Akademiet samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner og spændende virksomheder, hvilket giver eleverne en unik mulighed for at stifte bekendtskab med både dygtige forskere og innovative virksomheder.

Deltagelse i akademiet sker uden for skoletiden og kræver derfor en ekstra arbejdsindsats. Men udbyttet er indsatsen værd, og akademiet giver også eleverne mulighed for at møde andre unge med samme interesser og ambitioner.

Der er ansøgningsfrist hvert år i december, og der informeres om projektet på en morgensamling i god tid før denne frist.

Læs mere om akademiet her