Introprogram

TIRSDAG D. 9. AUGUST

07.55 - 09.30: Velkomst for skolens nye elever med inddeling i klasser, præsentation af elever og lærere, rund visning, tid i de nye klasser m.m.
09.45 - 10.40: Almindelig undervisning.
10.40 - 11.25: Fælles velkomst for alle årgange i Hullet med musik og underholdende indslag. Frokost.
11.55 - 13.15: Fællesarrangement for alle skolens elever med bjergbestiger Rasmus Kragh om at bestige både fysiske og mentale bjerge.
13.15 - 13.30: 1. årgang afslutter i egne klasser

FREDAG D. 12. AUGUST

1. årgang har fælles billedkunst-, musik- eller virksomhedsformiddag (1.-4. lektion)

ONSDAG D. 17. AUGUST

07.55 - 09.30: Læsescreening for hele 1. årgang
09.30 - 15.00: Teambuilding ved Bovbjerg Fyr for hele 1. årgang

FREDAG D. 19. AUGUST

Café Suna for alle skolens elever 13.30-16.00

FREDAG D. 2. SEPTEMBER

Introfest kl. 18.00 med fællesspisning og udklædning for alle skolens elever og lærere i hallen