INTRODUKTIONSKURSUS STX

Formål

Med et en-dags besøg på Lemvig Gymnasium vil du blive introduceret til STX.

STX er en treårig ungdomsuddannelse, som er målrettet mod dig med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion.

På STX vægtes dels den faglige viden og den faglige fordybelse, dels evnen og teknikker til at lære, så du vil blive rustet til at tage en hvilken som helst uddannelse på fx. universiteter eller seminarier. Desuden er der gennem uddannelsen og skolekulturen som helhed fokus på den almene dannelse til medbestemmelse og medansvar i et demokratisk samfund.

På STX er der forskellige studieretninger, så du gennem dit valg er med til at farve din uddannelse. Programmet for introduktionskurset på STX vil afspejle disse valgmuligheder; du vil så vidt muligt modtage undervisning inden for naturvidenskab, sprog, samfundsfag og kreative fag.

Derudover vil du møde gymnasieelever, som introducerer til livet som elev på Lemvig Gymnasium.

Indhold

Eventuelt dagsprogram: Aktuelt skema udleveres på dagen.

07.55 - 08.40: Velkomst og introduktion
08.45 - 09.30: Undervisningsmodul 1 – Sprog (Eng/ty/fr/sp)
09.45 - 10.30: Undervisningsmodul 2 – Kreativt fag (Idræt/musik)
10.40 - 11.25: Undervisningsmodul 3 – Naturvidenskab (f.eks. fysik/biologi)
11.25 - 11.55:   Frokost
11.55 - 12.40:  Samtale med STX-elever om livet som gymnasieelev
12.45 - 13.30: Undervisningsmodul 4 – Samfundsfag

Såfremt dit skema indeholder idræt, vil du blive underrettet og blive bedt om at medbringe idrætstøj.

Studievejleder Jørgen Bruntse

Niels Ankerstjerne Rasmussen

Studievejleder

T: 26 83 91 47
E: nr@lemvig-gym.dk

 

Praktiske oplysninger

Godt at vide, inden du kommer på besøg...

Mødested

Lemvig Gymnasiums hovedindgang.

Arbejdsform

Særligt tilrettelagte undervisningsmoduler.

Mødetid

Kl. 7.55 – 13.30.

Transport

Bus.

Kantine

Ja, der vil være reserverede borde, og skolen giver en vand til maden.

Tidspunkt

Startuger: 12 og 16 i foråret 2023

Øvrige informationer

Lemvig Gymnasium tilbyder uddannelser inden for STX, HHX, EUX, EUD og 10. klasse.

Sted

Lemvig Gymnasium
Romvej 30
7620 Lemvig

Ansvarlig

Niels Ankerstjerne Rasmussen

nr@lemvig-gym.dk eller smp@lemvig-gym.dk