INTRODUKTIONSKURSUS HHX, EUD & EUX

Formål

Programmet for introduktionskurset vil give dig et indtryk af dine jobmuligheder inden for de 3 uddannelser

Du vil få undervisning i forskellige fag og specielt inden for de erhvervs- og handelsrettede fag.

Du vil møde nuværende elever inden for uddannelserne, der vil give dig et indblik i uddannelserne og deres dagligdag på Lemvig Gymnasium.

Om HHX

HHX er en 3-årig erhvervsgymnasial uddannelse, der gør dig klar til at gå i gang med en videregående uddannelse på f.eks. universitet, seminarium eller handelshøjskole.

HHX sigter både mod det almene og mod det merkantile og er således et godt valg for dig, der er interesseret i økonomi, samfundsforhold, salg, markedsføring, sprog og innovation.

HHX giver dig adgang til:

  • en videregående uddannelse med sigte på job og karriere i erhvervslivet eller i offentlige virksomheder.
  • at starte egen virksomhed.                                                                                                                            
  • karriere i udlandet.

Om EUX

EUX er en 2-årig uddannelse (+ 2 års praktik/hovedforløb), der kombinerer erhvervsuddannelse og uddannelse på gymnasialt niveau.

Du arbejder både praktisk og teoretisk, og undervisningen er rettet mod jobs inden for erhvervslivet.

Du får viden om godt købmandsskab.

Du lærer at arbejde projektorienteret

Du lærer om ledelse og projektstyring

EUX giver dig adgang til:

  • en elevplads inden for butik, handel og kontor
  • en del korte og mellemlange videregående uddannelser (f.eks. pædagogseminariet, ejendomsmægler)

Om EUD

EUD er en 1-årig uddannelse, der gør dig klar til at få en elevplads inden for butik og handel.

På EUD har du kendte fag som engelsk og dansk, men du får også helt nye fag som erhvervsøkonomi, afsætning og erhvervsfag.

Du lærer, hvad god service er

Du lærer at samarbejde med andre om opgaveløsning

Du får en solid viden om arbejdsmarkedet.

Jobmuligheder:

  • Med en EUD kan du blive f.eks. salgsassistent, butikschef eller eventkoordinator.
  • EUD kan også bruges som springbræt til at blive selvstændig med egen butik eller webshop.

Indhold

07.55 - 08.40: Velkomst og introduktion
08.45 - 09.30: Undervisningsmodul
09.45 - 10.30: Undervisningsmodul
10.40 - 11-25:   Undervisningsmodul
11.25 - 11.55: Frokost
11.55 - 12.40: Undervisningsmodul
12.45 - 13.30: Undervisningsmodul

Såfremt dit skema indeholder idræt, vil du blive underrettet og blive bedt om at medbringe idrætstøj.

Studievejleder Jørgen Bruntse

Niels Ankerstjerne Rasmussen

Studievejleder

T: 26 83 91 47
E: nr@lemvig-gym.dk

 

Praktiske oplysninger

Godt at vide, inden du kommer på besøg...

Mødested

Lemvig Gymnasiums hovedindgang.

Arbejdsform

Overvejende holdundervisning, men også overværelse af undervisning, samt møde med elever.

Mødetid

Mandag – tirsdag/onsdag – torsdag kl. 7.55 – 13.30.

Transport

Bus/tog.

Kantine

Ja, der vil være reserverede borde, og skolen giver en vand til maden.

Tidspunkt

Startuger: Uge 12 og 16 i foråret 2023

Sted

Lemvig Gymnasium
Romvej 30
7620 Lemvig

Ansvarlig

Niels Ankerstjerne Rasmussen

nr@lemvig-gym.dk eller smp@lemvig-gym.dk