BROBYGNING STX

Formål

Formålet med brobygningskurset er at lære uddannelsen og de forskellige valgmuligheder at kende, så man kan træffe sin afgørelse på et kvalificeret grundlag.

Indhold

På Lemvig Gymnasium tilbyder vi et brobygningsforløb, som giver dig en god og realistisk introduktion til STX.

I løbet af disse 2-3 dage vil du opleve hverdagen, som den former sig for vore elever, og blive fortrolig med skolens faciliteter.

Du følger et skema, som består af et repræsentativt udvalg af obligatoriske fag, studieretningsfag og valgfag.

Du vil få indsigt i gymnasiets fag og arbejdsformer, samt blive orienteret om vore forskellige studieretninger og faglige niveauer.

Du vil komme til både at overvære og deltage i undervisning på 1g-niveau.

Endelig vil du møde elever fra forskellige studieretninger i en gruppesamtale, hvor de vil besvare spørgsmål og fortælle om deres skolegang, studieretningsvalg og mål.

Vejledning under brobygningsforløbet

Undervejs i forløbet vil der være samtale med skolens studievejledere: Helene Guldberg Gjerulff og Niels Ankerstjerne Rasmussen.

Uddybende materiale kan rekvireres på gymnasiet, og du kan søge oplysninger på denne side.

Du er altid velkommen til at ringe på skolens telefon 97 82 38 22 for yderligere oplysninger.

Studievejleder Niels Ankerstjerne Rasmussen

Niels Ankerstjerne Rasmussen

Studievejleder

T: 26 83 91 47
E: NR@lemvig-gym.dk

Praktiske oplysninger

Godt at vide, inden du kommer på besøg...

Mødested

Lemvig Gymnasiums hovedindgang.

Mulighed for at bo på skolehjem/kostafdeling under brobygningsforløbet

Nej.

Arbejdsform

Overvejende holdundervisning, men også overværelse af undervisning, samt møde med elever.

Mødetid

Mandag – torsdag kl. 08.00 -13.35, fredag kl. 08.00-11.30.

Transport

Bus/tog.

Kantine

Ja, der vil være reserverede borde, og skolen giver en vand til maden.

Tidspunkt

Startuger: 44, 47 efteråret 2023

Sted

Lemvig Gymnasium
Romvej 30
7620 Lemvig

Ansvarlig

Niels Ankerstjerne Rasmussen

nr@lemvig-gym.dk eller smp@lemvig-gym.dk