Musikstudieretning med Matematik A

Tilbage

Studieretningsfag

På denne musikstudieretning har du Musik og Matematik på A-niveau

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • Kemi B
 • Samfundsfag C
 • Fysik C
 • Samfundsfag C
 • Idræt C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Billedkunst/musik C
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Almen sprogforståelse
 • 2. fremmedsprog (tysk B, spansk A eller fransk A)

Valgfagsmuligheder

Hvis du har valgt tysk B som 2. fremmedsprog skal du vælge:

Et C-niveaufag; Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Psykologi, Latin, Markedskommunikation, Musik/Billedkunst (det kreative fag, du ikke har på C-niveau) eller en opgradering til et højere niveau: Fysik B, Biologi B, Idræt B, Musik B/Billedkunst B (det fag, du har på obligatorisk niveau), Engelsk A, Kemi A, Tysk A

Hvis du har valgt Fransk eller Spansk frafalder valgfaget.

adgangskortet kan du ved at angive ungdomsuddannelse og studieretning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til på denne studieretning.

Musikstudieretning med Matematik A

  Grundforløb 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester
Musik A 3 4 5 5 4 4
Matematik A 4 5 5 5 5 5
Dansk A 3 3 3 4 4 4
Historie A 0 3 2 3 3 3
Engelsk B 3 4 5 4 0 0
KeB/ngB 0 0 4 4 4 4
Fysik C 0 0 3 3 0 0
Biologi C 0 4 0 0 0 0
Samfundsfag C 3 3 0 0 0 0
Idræt C  2 2 2 2 2 2
Oldtidskundskab C  0 0 0 0 3 3
Religion C  0 0 0 0 3 3
NVG  8 0 0 0 0 0
AP  5 0 0 0 0 0
Tysk B  2 3 4 5 0 0
Fransk A/Spansk A  2 3 4 5 5 5
Valgfag A  0 0 0 0 5 5
Valgfag B  0 0 0 0 5 5
Valgfag C  0 0 0 0 3 3
Lektioner pr. uge med tysk B  33 31 32 33 31/33 32/34
Lektioner pr. uge med frA/spA  33 31 33 34 33 34

FrA/SpA har ingen mulighed for valgfag.