Musikstudieretning med Matematik A

Tilbage

Studieretningsfag

På denne musikstudieretning har du Musik og Matematik på A-niveau

Obligatoriske fag

 • Dansk A
 • Historie A
 • Engelsk B
 • Kemi B/Naturgeografi B
 • Samfundsfag C
 • Fysik C
 • Samfundsfag C
 • Idræt C
 • Oldtidskundskab C
 • Religion C
 • Billedkunst/musik C
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Almen sprogforståelse
 • 2. fremmedsprog (tysk B, spansk A eller fransk A)

Valgfagsmuligheder

Et C-niveaufag; Erhvervsøkonomi, Filosofi, Innovation, Psykologi, Latin, Markedskommunikation, Musik/Billedkunst (det kreative fag, du ikke har på C-niveau) eller en opgradering til et højere niveau: Fysik B, Biologi B, Idræt B, Musik B/Billedkunst B (det fag, du har på obligatorisk niveau), Engelsk A, Kemi A, Tysk A

adgangskortet kan du ved at angive ungdomsuddannelse og studieretning samt fag og niveauer se, hvilke videregående uddannelser adgangskravene er opfyldt til på denne studieretning.

Musikstudieretning med Matematik A

  Grundforløb 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester
Musik A 3 4 5 5 4 4
Matematik A 4 5 5 5 5 5
Dansk A 3 3 3 4 4 4
Historie A 0 3 2 3 3 3
Engelsk B 3 4 5 4 0 0
KeB/ngB 0 0 4 4 4 4
Fysik C 0 0 3 3 0 0
Biologi C 0 4 0 0 0 0
Samfundsfag C 3 3 0 0 0 0
Idræt C  2 2 2 2 2 2
Oldtidskundskab C  0 0 0 0 3 3
Religion C  0 0 0 0 3 3
NVG  8 0 0 0 0 0
AP  5 0 0 0 0 0
Tysk B  2 3 4 5 0 0
Fransk A/Spansk A  2 3 4 5 5 5
Valgfag A  0 0 0 0 5 5
Valgfag B  0 0 0 0 5 5
Valgfag C  0 0 0 0 3 3
Lektioner pr. uge med tysk B  33 31 32 33 31/33 32/34
Lektioner pr. uge med frA/spA  33 31 33 34 33 34

FrA/SpA har ingen mulighed for valgfag.