Mia Røn Kongerslev (MRK)

Tilbage

mia-roen-kongerslev
Initialer: MRK
Fag: Engelsk, afsætning og samfundsfag
Koordinator på EUD og EUX

Adresse: Drejøvej 13, 7680 Thyborøn
Telefon: 22 32 63 50
E-post: MRK@lemvig-gym.dk